بایگانی

Archive for the ‘قاسم ویسی’ Category

«سفری از گورهای جاهلیت تا رسانەهای زمانەی ما»

اوت 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دیروز:
– اعراب بادیه دختران را زنده به گور میکردند. به چه جرمی؟!  – جرم آنان جنسیتشان بود – به همین سادگی…
کشتار دختران امری مرسوم و روا بود که دوران، دوران جهالت بود و جاهلیت قدرت حاکم بود. "وجود دختر" مایه ی ننگ مرد جاهلی بود و آن ننگ میبایست از بین برده می شد. و اوضاع اینچنین بود که می گویند: نجات آمد آندم که " اسلام " با کتاب آمد… و در سایه ی اسلام،دختران از گورها به پستوهای خانه ها و دخمه ها نقل مکان کردند و مردان برای حفاظت از آنان – لابد – گرداگردشان پرده و دیوار و بارو کشیدند و به خوبی آنان را پوشاندند… و زن جزئی از دارایی خدای خانه (مرد) شد…

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:قاسم ویسی