بایگانی

Archive for the ‘كميته پيگيرى ايجاد تشكلهاى كارگرى’ Category

محمد جراحى عضو كميته پيگيرى آزاد بايد گردد

ژوئیه 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

محمد جراحي عضو كميته پيگيري و كارگر  اخراجي عسلويه كه در سال 86 نيز به جرم فعاليت كارگري زندان شده بود .و در پي ان از كارش اخراج گرديده بود. مجددا در اوايل تير ماه جاري دستگير شد.كه از ان روز خانوادهاش هيچ خبري از وي در دست ندارند .او كارگري بيكار بود كه امرار معاش خانوادهاش را از طريق مسافر كشي  تامين ميكرد. به اتهامهاي واهي تحت تعقيب قرار گرفته و سپس  دستگير گرديد. ما كميته پيگيري ضمن محكوم كردن دستگيري وي و ديگرفعالان كارگري  خواهان ازادي بلاقيدوشرط وي و تمام زندانيان سياسي هستيم.و معتقد هستيم كه ايجاد فضاي رعب و وحشت در جامعه بر مطالبات كارگري و ديگر اقشار مردم زحمتكش بي اثر بوده و علاوه بر ان نه تنها مردم وكارگران از مطالباتشان عقب نشيني نخواهند كرد. بلكه هر روز اصرار بيشتري براي تامين يك زندگي شايسته انساني را خواهان هستند.

بیشتر بخوانید…