بایگانی

Archive for the ‘لقمان فاروقی’ Category

آزادی مقولەایست زیبا و دست یافتنی اما تقریبا غیر ممکن

فوریه 23, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بارها ما در اجتماعات سیاسی واجتماعی واقتصادی و فرهنگی با مقولە آزادی بە بحث و گفتگو می نشینیم و با تفکرات خود آزادی را تفسیر و نقش او را در جامعەها  برآورد می کنیم،آزادی تعریفات زیادی از خود در بر می گیرد اما پایە گذاری و ایفای آن در جامعەها متاسفانە ناکام ماندە است،آزادی زیباترین مقولە مورد بحث می باشد کە هر وجدان بیداری را بە تکاپو میاندازد اما دریغا کە در جامعە جهانی فقط یک شعار تو خالی می باشد کە فقط اسم آن ازطرف مدعیون تلفظ و با آن بازی می شود.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:لقمان فاروقی

پناهجویان معترض در کشور نروژ بە اعتصاب غذا دست زدند

اکتبر 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:لقمان فاروقی

پیر جماران و شمشیر اسلامیش در کردستان ٬ سالروز قتل وعام مردم کردستان در ٢٨ مرداد ماە ١٣٥٨

اوت 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

٢٨ مرداد در راە است و حسرت و افسوس و تداعی غم  وجودم را بە سستی کشاندە،آه کە غم سراپای وجودم را فرا گرفتە،دیدگانم بە سیاهی می گروند،چشمان اشک آلودم سرخ تر از همیشە جوایای اشک بیشتر میشود،وجودم سرتاپا با اندە و ناراحتی عجین می شود،احساساتم جوابگوی جسم سست و لرزانم نیست،آخە میدانید جسم هر انسانی با شوق ملتش با شور ملتش با ملایمات و با مهر و عشق ملتش جان می گیرد و سرور و شادکامی را در آزادی ملتش و ملتهای دیگر می توان جستجو کند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:لقمان فاروقی