بایگانی

Archive for the ‘مجید آذری’ Category

جنبش چلبی ها

فوریه 27, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جنبش چلبی ها :
 دیروز: حکومت اسلامی –سلطنتی،   امروز: حکومت دمکراسی
 mj azari7 @yahoo.com

فقط در نظر بگیرید اگر احمد چلبی نبود، ما چطور میتوانستیم این خیل سلطنت طلبان وشکنجه گران سابق همراه با حزب الله های شکنجه گرو خمینی چیها  را با یک اسم  خطاب کنیم وهمه متوجه بشوند منظور کیست وچیست. این کلمه ایست که در چند سال اخیر به لغت نامه مردم دنیا اضافه شده.شاید بتوان اینطور تعریف کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

چگونه ممکن بود از فروپاشی حزب حکمتیست جلوگیری کرد؟

ژانویه 23, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Mjazari7@ytahoo.com  
شرایط ذیل همگی بایستی مهیا میشد، اگر قرار بود که حزب حکمتیست از هم نپاشد.
1-اگر میشدهر کارگر(فقط کارگر) در ایران از احمدی نژاد یک اتومبیل مجانی در یافت کند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

بی ربطی کشمکش در فرقه مدرسی( حکمتیست)به انقلاب وسوسیالیسم

دسامبر 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Mjazari7@yahoo.com    
مقدمه:
اخیرا عده ای در حزب کورش مدرسی در فکر این افتاده اند که حتی المقدوراز پاشیده شدن  این فرقه جلوگیری کنند.  این ناصحان "سوسیالیسم فقط کارگری" میخواهند با هر چسب وسیریشی که در دست دارند این فرقه را هر جور شده بهم بچسبانند. یکی نصیحت میکند که درست نیست که به جان هم افتاده اید. دیگری میگوید بیایید یک کنگره بگذاریم وسعی کنیم مثل قبل بهم بچسبیم ،و بالاخره آن یکی میگوید: ما یک آبرویی نزد انقلاب وکمونیستها داشتیم. بیایید اختلافها را به کناری بگذاریم ویا احیانا زیر فرش خانه هایمان قایم کنیم واین بار با صدای بلند از لای پنجره خانه هایمان مثل 8 سال گذشته  فقط از کارگران خالص حمایت کنیم و از آنها بخواهیم فقط مارا نماینده واقعی خود بدانند وموقعی که " انقلاب فقط کارگری" رسید مارا رهبر خود بدانند، ما تنها امید کارگران وکمونیستها هستیم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

ایران ،رجوی- رجوی ، چلبی است

اکتبر 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

  mjazari7@yahoo.com

مقدمه:
هنوز هم کسانی درآپسوزیون جمهوری اسلامی یافت میشوند که همان حرف های قدیم را تکرار میکنند. مثلا میگویند نبایست نیروی مخالف جمهوری اسلامی را مورد انتقاد ویا محکوم کرد . بنظر اینان بالاخره این نیرو مخالف جمهوری اسلامی است ودارد با جمهوری اسلامی مبارزه میکند. این نوع بحث ها در زمان قبل از انقلاب 57ممکن بود انقلابیون واقعی را گول بزند . اما امروزه مشخص شده که نیروی مخالف رژیم حاکم ممکن است از جنس خود رژیم حاکم وحتی بدتر از آن هم باشند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

فرقه حکمتیست وانقلاب در لیبی

سپتامبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Mjazari7@yahoo.com        

مقدمه:  فرقه حکمتیست وسوت پایان انقلاب در لیبی وهمه جا

بعد از سرنگونی دولت قذافی ، فرقه حکمتیست اخیرا چند اعلامیه  از طرف رهبری جدید فرقه – رحمان حسین زاده وخود فرقه منتشر کرده .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

نقدی کوتاه به نظرات ومواضع دکتر یونس پارسابناب – تاریخ نگار چپ سنتی

سپتامبر 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 mjazari7@yahoo.com
مقدمه :
کسی که مصدق میکارد،حزب الله درو میکند.
قرن بیست یکم دوران ما، دوران اینترنت، فیس بوک، ماهواره، تلفن دستی هوشمند است که با یک کلیک میتوان از همه اسرار مخفی شده دیگران وجامعه با خبر شد. در سیاست ،دوران، دوران شفافیت سیاسی است. نمیتوان خودرا کمونیست،سوسیالیست، طرفدار مارکس وانسانیت نام نهاد ولی در عمل پشت نمایندگان بورژوازی ریز ودرشت، ملی واسلامی قایم کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

متد کورش مدرسی –کد کشی از رجال تاریخ

اوت 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Mjazari7@yahoo.com 
مقدمه :
اخیرا کورش مدرسی برای اثبات نظرات خود( که از جمله خانه نشینی،انقلابی در کار نیست، پرولتاریایی نیست ،کمونیستی نیست، بورژوازی دست بالا دارد ،کارگران  وانقلاب در مصر خوب ودر ایران بد ودیگر تئوریهای " کارگری –انقلابی" ) دست به ترجمه دو نامه لنین زده واز اینطریق  میخواهد تئوریهای " مشعشع" خودرا که حتی درون صفوف خودشان هم هیچ خریداری ندارد را به کمونیستها وکارگران بقبولاند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری