بایگانی

Archive for the ‘مجید آذری’ Category

جنبش چلبی ها

فوریه 27, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جنبش چلبی ها :
 دیروز: حکومت اسلامی –سلطنتی،   امروز: حکومت دمکراسی
 mj azari7 @yahoo.com

فقط در نظر بگیرید اگر احمد چلبی نبود، ما چطور میتوانستیم این خیل سلطنت طلبان وشکنجه گران سابق همراه با حزب الله های شکنجه گرو خمینی چیها  را با یک اسم  خطاب کنیم وهمه متوجه بشوند منظور کیست وچیست. این کلمه ایست که در چند سال اخیر به لغت نامه مردم دنیا اضافه شده.شاید بتوان اینطور تعریف کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

چگونه ممکن بود از فروپاشی حزب حکمتیست جلوگیری کرد؟

ژانویه 23, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Mjazari7@ytahoo.com  
شرایط ذیل همگی بایستی مهیا میشد، اگر قرار بود که حزب حکمتیست از هم نپاشد.
1-اگر میشدهر کارگر(فقط کارگر) در ایران از احمدی نژاد یک اتومبیل مجانی در یافت کند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

بی ربطی کشمکش در فرقه مدرسی( حکمتیست)به انقلاب وسوسیالیسم

دسامبر 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Mjazari7@yahoo.com    
مقدمه:
اخیرا عده ای در حزب کورش مدرسی در فکر این افتاده اند که حتی المقدوراز پاشیده شدن  این فرقه جلوگیری کنند.  این ناصحان "سوسیالیسم فقط کارگری" میخواهند با هر چسب وسیریشی که در دست دارند این فرقه را هر جور شده بهم بچسبانند. یکی نصیحت میکند که درست نیست که به جان هم افتاده اید. دیگری میگوید بیایید یک کنگره بگذاریم وسعی کنیم مثل قبل بهم بچسبیم ،و بالاخره آن یکی میگوید: ما یک آبرویی نزد انقلاب وکمونیستها داشتیم. بیایید اختلافها را به کناری بگذاریم ویا احیانا زیر فرش خانه هایمان قایم کنیم واین بار با صدای بلند از لای پنجره خانه هایمان مثل 8 سال گذشته  فقط از کارگران خالص حمایت کنیم و از آنها بخواهیم فقط مارا نماینده واقعی خود بدانند وموقعی که " انقلاب فقط کارگری" رسید مارا رهبر خود بدانند، ما تنها امید کارگران وکمونیستها هستیم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

ایران ،رجوی- رجوی ، چلبی است

اکتبر 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

  mjazari7@yahoo.com

مقدمه:
هنوز هم کسانی درآپسوزیون جمهوری اسلامی یافت میشوند که همان حرف های قدیم را تکرار میکنند. مثلا میگویند نبایست نیروی مخالف جمهوری اسلامی را مورد انتقاد ویا محکوم کرد . بنظر اینان بالاخره این نیرو مخالف جمهوری اسلامی است ودارد با جمهوری اسلامی مبارزه میکند. این نوع بحث ها در زمان قبل از انقلاب 57ممکن بود انقلابیون واقعی را گول بزند . اما امروزه مشخص شده که نیروی مخالف رژیم حاکم ممکن است از جنس خود رژیم حاکم وحتی بدتر از آن هم باشند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

فرقه حکمتیست وانقلاب در لیبی

سپتامبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Mjazari7@yahoo.com        

مقدمه:  فرقه حکمتیست وسوت پایان انقلاب در لیبی وهمه جا

بعد از سرنگونی دولت قذافی ، فرقه حکمتیست اخیرا چند اعلامیه  از طرف رهبری جدید فرقه – رحمان حسین زاده وخود فرقه منتشر کرده .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

نقدی کوتاه به نظرات ومواضع دکتر یونس پارسابناب – تاریخ نگار چپ سنتی

سپتامبر 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 mjazari7@yahoo.com
مقدمه :
کسی که مصدق میکارد،حزب الله درو میکند.
قرن بیست یکم دوران ما، دوران اینترنت، فیس بوک، ماهواره، تلفن دستی هوشمند است که با یک کلیک میتوان از همه اسرار مخفی شده دیگران وجامعه با خبر شد. در سیاست ،دوران، دوران شفافیت سیاسی است. نمیتوان خودرا کمونیست،سوسیالیست، طرفدار مارکس وانسانیت نام نهاد ولی در عمل پشت نمایندگان بورژوازی ریز ودرشت، ملی واسلامی قایم کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

متد کورش مدرسی –کد کشی از رجال تاریخ

آگوست 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Mjazari7@yahoo.com 
مقدمه :
اخیرا کورش مدرسی برای اثبات نظرات خود( که از جمله خانه نشینی،انقلابی در کار نیست، پرولتاریایی نیست ،کمونیستی نیست، بورژوازی دست بالا دارد ،کارگران  وانقلاب در مصر خوب ودر ایران بد ودیگر تئوریهای " کارگری –انقلابی" ) دست به ترجمه دو نامه لنین زده واز اینطریق  میخواهد تئوریهای " مشعشع" خودرا که حتی درون صفوف خودشان هم هیچ خریداری ندارد را به کمونیستها وکارگران بقبولاند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

حق با حکمتیستها بود ٬ کشتی محمد جعفری با حمید تقوایی (وزن آخر)

آگوست 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 mjazari7@yahoo.com

در آخرین مقاله حکمتیستها، از محمد جعفری برعلیه مقاله حمید تقوایی باز مثل همیشه حکمتیست ها حقانیتشان به اثبات رسید. چرا؟

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

رضا رخشان و بهرام مدرسی – مدافع نظام بهره کشی مزدی

ژوئیه 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 mjazari7@yahoo.com

مقدمه:
تاکنون فکر کرده اید که چرا مثلا نظام برده داری هزاران سال طول کشید که منقرض گردد؟ ویا در ایالت متحده آمریکا در قرن 19 و20 و در جاهای دیگر این نظام هنوز پا برجا بود وهنوز هم در اشکال مختلف وجود دارد. انسان با یک حساب سرانگشتی به خودش میگوید چرا این بردگان که تعدادشان هزاران برابر  برده داران بود یک روز به خود نمیامدند وخیلی ساده میگفتند ما دیگر نمیخواهیم برده گی کنیم ما میخواهیم این نظام را بزیر بکشیم هم قدرت تولید داریم هم تعداد ما هزاران برابر بیشتر از برده داران است وهم زورمان بیشتر.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

تونس ومصر: انقلاب یا دمکراسی ضد انقلابی- ارتجاعی

جون 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 mjazari7@yahoo.com

مقدمه:

دهها سال دولتهای غربی وآمریکا از حکومت ارتجاعی سادات ،مبارک و بن علی حمایت کردند. ارتش آمریکا وسازمانهای جاسوسیش در تمام دولت ونیروهای سرکوب مصرو تونس رخنه کرده ودر حقیقت مربی این دستگاههای سرکوب بودند. دولت آمریکا کشور مصر را بعنوان قدرتی در خنثی کردن انقلاب در منطقه وصلح با اسراییل قلمداد میکرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

در خانه نشینی» حکمتیستها»، مرغ همسایه غاز است ٬ در حاشیه مقاله رحمان حسین زاده

مِی 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

mjazari7@yahoo.com
مقدمه:
خیلی مدت است که حکمتیستها فراخوان داده اند که در شهر خبری نیست. هیچ جنبش بدرد خوری وجود ندارد. جنبش کارگری نیست. اعتصاب نیست .انقلاب نیست. سرنگونی نیست. دسیسه سبز واسلام است.  بورژوازی دست بالا دارد. کارگر باید به کلاهش بچسبد و….

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

دکتر مرتضی محیط : ارتجاع در پوشش » مارکس»

مِی 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Mjazari7@yahoo.com  
مقدمه :
حزب توده را همه ما میشناسیم. یکی از افتخارات این حزب این بود که اعضای کمیته مرکزیش بیش از 250 سال زندانی سیاسی داشته اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

بن لادن : یار و همکار سابق دولت آمریکا-سیا و پنتاگون ترور شد

مِی 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

mjazari7@yahoo.com
دوستی تروریستها شبیه دوستی خاله خرسه بسیار بی اعتبار است.
بیچاره بن لادن که در دوران جوانی دلش خوش بود که دوستی چون آمریکا ، سازمان سیا وپنتاگون دارد که همواره از اودر آینده حمایت میکنند. تنها کاری که برایش کردند، بعد از ترور ،غسل جنابتش کردند گویا مثل همیشه زنانش با او بودند وبعد غسل میت وبا تشریفات کامل اسلامی در محلی دور افتاده بخاک سپردندش.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

بزرگترین خبر جهان : نفس ها در سینه حبس میشود

آوریل 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 mjazari7@yahoo.com
بزرگترین خبر روز ،هفته،سال وشاید دهه وقرن
فکر میکنید چیست؟
کشته شدن صدها نفر وبیخانمانی هزاران نفردر اثر سیل وگرد باد در ایالات جنوبی آمریکا؟ خیر

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

بابک کسرایی و استعفاء از حزب کمونیست کارگری

آوریل 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

mjazari7@yahoo.com   

مقدمه :

من بابک کسرایی، این رفیق جوان حزبی را خوب نمیشنا ختم وفقط با چند مقاله وترجمه هایش در یکسال اخیر آشنا شدم. تااینکه نوشته استعفاء نامه اش رادر سایت آزادی بیان را رویت کردم. من هم در این رابطه جوابیه کوتاه به شناختی که در همین محدوده از رفیق بابک دارم ارایه میدهم.

طرح مسئله وانتقاد رفیق بابک از حکک

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

و باز هم خوشا بحال شما آقای صارمی «ضد امپریالیست»

آوریل 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

mjazari7@yahoo.com

مقدمه :

آقای سعید صارمی در جوابیه مقاله من ( تجاوز نظامی غرب به لیبی ومواضع چپهای "ضد امپریالیست" ) در سایتهای مختلف مطالبی را متذکر شدند که قابل بررسی ومناظره میباشد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

تجاوز نظامی غرب در لیبی و مواضع چپ های سنتی «ضد امپریالیست»

مارس 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Mjazari7@yahoo.com   

مقدمه : خوشا به حال چپ های سنتی "ضد امپریالیست"

تاریخا وسنتا چپ های سنتی وضد امپریالیست در مواقع حساس وخطیر سیاسی کارشان بسیار آسان است. شب راحت میخوابند وصبح از خواب بیدار میشوند ونگاه میکنند به اخبار وتحولات سیاسی روزدر جهان واز آنجا خیلی زود وبی دردسر مواضع سیاسیشان مشخص میگردد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

درس های تاکنونی از انقلاب در منطقه – ومورد لیبی

مارس 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 mjazari7@yahoo.com
هنوز بیش از چند هفته نیست که از خیزش انقلابی مردم منطقه خاورمیانه وکشورهای عربی میگذرد که درسهایی را به همه مردم آزاده وانقلابی جهان  آموخته است .درذیل چندین موارد را که میتوان از این خیزش های انقلابی آموخت مختصرا بیان میکنم :

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

انقلاب در منطقه وقذافی» ضد امپریالیست»

مارس 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

mjazari7@yahoo.com
بیداری مردم در منطقه خاورمیانه  وکشورهای عربی وبپاخاستن آنان جهت سرنگونی حکومتهای ارتجاعیشان تاکنون در تاریخ انقلابات جهان، تا همینجا، در این مدت کم شاید بینظیر بوده است.در یکطرف صف مردم انقلابی قرار دارند که با چنگ ودندان دارند بزرگترین نمایندگان سرمایه داری ومنافعشان را ریشه ای در خطر میاندازند ویکی بعد از دیگری دست نشانده های وطنی ، از شیخ وشیوخ تا آیت الله ،سرهنگ وتیمسار ودرجه دار وکراواتی ومبارکی را سرنگون میکنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

مصاف جهانی انقلاب و ضد انقلاب

فوریه 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 mjazari7@yahoo.com
مقدمه :
نمونه هایی از سازمانها وشخصیتهای ضد انقلاب در آپسوزیون ایرانی :

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

سوال از آقای کورش مدرسی

فوریه 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 mjazari7@yahoo.com
ازهفته قبل من چندین مقاله از آقای کورش مدرسی در رابطه با انقلاب مصر خواندم که برای من سوالاتی مطرح شد وامیدوارم که ایشان به سوالات من پاسخ گوید.در یک مقاله کوتاه در سایت آزادی بیان ایشان فرمودند :

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

انقلاب وسرنگونی شاه مصر، مبارک

فوریه 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

mjazari7@yahoo.com
مقدمه : از تاریخ مصر بیش از 5000 سال است که میگذرد. در حقیقت اولین تمدن بشری در این منطقه در دو سوی رودخانه نیل و در بین النهرین تشکیل شد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

» راه کارگر» یا » راه توده»

ژانویه 31, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 سازمان راه کارگر را تقریبا همه مبارزین میشناسند. این سازمان در حقیقت از بدو تاسیسش بعنوان سازمان جوانان حزب توده شروع به فعالیت کرد. مواضعضش نسبت به حزب توده واکثریت وشوروی سابق ، در اوج حمایت این جریانات از جمهوری اسلامی ، انقلابی وکمونیستی بودن اینان توسط راه کارگر بود. در جنگ ایران وعراق ، مواضعش در همسو شدن با جمهوری اسلامی وحزب توده ودیگر جریانات اسلامی وناسیونالیست در دفاع از مام میهن و خواهان جنگ با اجنبی شد. طرفدار حجاب اجباری کودکان مسلمان حتی در خارج از کشور شد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

«حزب اتحاد» یا گرد وخاک وطوفان

ژانویه 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مقدمه: اگر یادتان باشد خانم ماجدی وشرکا قبل از اینکه از حزب کمونیست کارگری انشعاب کنند، اعلام کردند که با این حزب هیچگونه اختلافی ندارند وبا بیش از 99% فعالیتها وخط حزب موافقند. وفقط میخواهند که با رخوتی که در فعالیتهای حزب پدیدار شده مبارزه کنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری

احمدی نژاد در ستایش از کورش «کبیر»،فصل مشترک ارتجاع ناسیونالیزم ، سلطنت واسلام سیاسی

دسامبر 4, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

mjazari7@yahoo.com
 
مقدمه:
درهفته های اخیرشاهد بودیم که احمدی نژاد ودیگر دست اندر کاران جمهوری اسلامی در میدیای داخل وخارج ایران دست به یک سری تبلیغات به طرفداری از کورش کبیر،این بزرگ خاندان حکومت هخامنشی  زدند. احمدی نژاد به نمایندگی از جمهوری اسلامی ، استوانه پوسیده وشکسته " حقوق بشر" کورش را از دولت انگلیس قرض گرفته ودارد در نقاط مختلف کشور میچرخاند. گویا چند ده سال حزب الله چرخانی در شهرها واتوبوس وساندیس وجمعیت کرایه ای وچاه چمکران وحضرت محمد،قران، علی وحسین ،نماز جمعه ،سینه وقمه زنی واعدام وسنگسار ….. وامام زمان ودست به دامن شدن  حضرت فاطمه وبالاخره عقبگرد به 1400 سال جواب نداده ، دست به خشتک کورش کبیر 2500 سال پیش زده اند، تا شاید از این امام زاده جدید حاجتی نصیب خود کنند وبتوانند چند صباحی این مردم بپاخاسته را که میروند این حکومت اسلامی را یکبار وبرای همیشه از صحنه روزگار حذف کنند را بزعم خود بفریبند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مجید آذری