بایگانی

Archive for the ‘محمد ايرانى’ Category

ایجاد جنبش دموکراتیک راهی برای سرنگونی جمهوری اسلامی

سپتامبر 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

محمد ايرانى : واقعیت اینکه تا آلترناتیوی نیرومند در داخل کشوری ایجاد نگردد ، امکان سقوط رژیم دیکتاتوری در آن کشور امکان پذیر نمیباشد و آنچه در ایران سال ۵۷ و امروزه همچون سایر کشورهای فقدان آلترناتیوی نیرومند

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ايرانى

جنگ قدرتی جناحهای حاکم برای انتخابات و وظیفه جنبش طبقه کارگر

ژوئیه 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

محمد ايرانى : قدرت دیکتاتوری موجب غرور کاذب شده و چشم را از دیدن واقعیات کور میکند و در نتیجه باعث فرو ریختن برج فولادینی میشود که برای حیاتش ساخته شده است

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ايرانى

اثراتی که یارانه و مسائل اخیر بر جنبش و حکومت گذاشته است!

مه 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

محمد ايرانى : تردیدی نیست که حذف یارانه نقطه عطفی بر حرکت جنبش و موقعیت حکومت ایجاد کرده و اثرات آن روزانه تغییراتی بر جامعه گذاشته است که لازمست بررسی دقیقی بر انها انجام گیرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ايرانى

نظری بر مقاله تشکلهای موجود و فعالین کارگری از اسد گلچینی

ژانویه 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

محمد ايرانى : اخیرا مقاله ای از آقای گلچینی در مورد تشکلهای موجود و فعالین کارگری منتشر گردید که چون در باره جنبش طبقه کارگر بود ، حیف میشد با توجه به انچه در ایران میگذرد نکاتی هرچند مختصر اشاره نگردد ،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد ايرانى