بایگانی

Archive for the ‘محمد جراحی’ Category

شرکت در انتخابات حمایت از مخالفین آزادی

فوریه 29, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

33 سال است که جمهوری اسلامی اعمال ضدکارگری و ضد انسانی خود را با پز انتخابات می پوشاند .سالهاست که برای رنگارنگ کردن ویترین تبلیغاتیش دست به انتخاباتی که نتیجه اش از قبل مهندسی شده است می زند و توده ها بخصوص طبقه کارگر را فریب می دهد و این روند انتصابات با ظاهر انتخابات از اولین آنها با نام همه پرسی که توده ها و آزادی خواهان را در بدو پیروزی با گزینش محدود به آری یا نه سر دو راهی گذاشتند ، شروع شد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمد جراحی