بایگانی

Archive for the ‘محمود قزوینی’ Category

تصویر واقعی اما محدود در چهارچوب کارخانه (نگاهی به گزارش سی ساله از تولید دارو)

اکتبر 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گزارش سی ساله از تولید دارو که بصورت مصاحبه با یک فعال کارگری در ایران خودرو منتشر شده است، اثر ارزشمندی است در باره مبارزه کارگری در یک مرکز بزرگ کارگری در ایران. این سند نیز مانند سند ایران خودرو دارای نواقص و اشکالات جدی است که در قسمت پایانی به آنها میپردازم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمود قزوینی

تجربه ای از مبارزه کارگری در کارخانه بهبوش در سالهای دهه شصت

اوت 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تجربیات زیادی از مبارزات کوچک و بزرگ کارگری در ایران است که هیچگاه به صورت مکتوب در نیامده است. بخصوص دهه 60 از این نظر بسیار فقیر است.بخشا به دلیل مسائل امنیتی و یا دستگیری فعالین آن حرکتها و یا کم اهمیت دادن به آن تجارب این حرکتها در خاطره فعالین آن مانده است. ما امروز هنوز از تجربه عظیم حرکت اعتصابی یکپارچه و یکماهه کارگران ذوب آهن اصفهان در سال 63 و در دل آن اختناق و جنگ اثر مکتوبی نداریم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمود قزوینی

افکار محصول اختناق

ژوئیه 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رضا رخشان در پاسخ کسانی که به او انتقاد کرده اند که چرا وسط دعوای رژیم با حرکت همبستگی با کارگران ایران در خارج از کشور،  چوب لای چرخ جنبش همبستگی با کارگران ایران میگذارید، پاسخی نوشته است که دیدگاه طرح شده در آن محصول اختناق در جمهوری اسلامی است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمود قزوینی

فرصت طلبی زیر تابلوی سندیکای استقرار نیافته

ژوئن 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در نهم ژوئن امسال با تلاش تشکلها و فعالین کارگری و سوسیالیست که برای همبستگی با کارگران ایران تلاش میکنند یک صف وسیع همبستگی با کارگران ایران در مقابل رژیم جمهوری اسلامی حول مسئله اعتراض به حضور نمایندگان رژیم در "آی ال او" شکل گرفت. مسئله سرکوب کارگران ایران و محرومیت کارگران از ابتدایی ترین حقوقشان به گوش صدها نماینده اتحادیه ای از سراسر جهان رسانده شد و همبستگی آنها به کارگران ایران جلب شد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمود قزوینی

انقلاب در لیبی قربانی مطامع امپریالیستی میشود!

مارس 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دخالت نظامی بلوک امپریالیستی غرب در لیبی که زیر عنوان منطقه پرواز ممنوع برای دفاع از جان مردم معترض انجام گرفته است، هدفی جز محدود و پایان دادن به انقلاب و جنبشهای توده ای و شکل دادن به دولتهای مطلوب غرب در خاورمیانه ندارد. این دخالت نظامی همچنین بر متن تضادهای روزافزون امپیریالیستی و بحران عمیقی که سرمایه داری جهانی را فراگرفته است اتفاق افتاده است و هدف دیگر آن نشان دادن نیرو و قابلیت و توان دخالتگری نظامی بلوک امپریالیستی غرب در مقابل رقیبانش است. در ابتدا جواز این دخالتگری را از سازمان ملل گرفتند. از نقش پاسیو رقیبان خود بهره گرفتند و دخالت نظامی را اغاز کردند. اما به زودی رقیبانشان در چین و روسیه دریافتند که آنچه بلوک رقیب انجام میدهد، فقط نفع مشترک، یعنی محدود کردن و پایان دادن به انقلابات نیست، بلکه ریختن منفعت به جیب خود است  و شروع به غر و لند کردند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:محمود قزوینی