بایگانی

Archive for the ‘مراد عظيمی’ Category

تاريخ جوامع تاکنونی، تاريخ مبارزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی طبقاتی ‌بوده‌است- مانيفست کمونيسم، مارکس و انگلس(٢)

فوریه 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

من درنوشته‌‌‌ی پيشين انقلاب دنيای عرب را به انقلابات قرن نوزدهم اروپا  تشبيه کردم. ولی، در همان آن، به تفاوت ماهوی در ساختار اقتصاد آن برهه با دنيای  فرورفته در باطلاق بحران سرمايه‌داری اکنون تاکيد کردم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مراد عظيمی

بحران ساختاری جهان سرمايه داری و جنگ ارزها (۱)

دسامبر 18, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

چرا نشست های پی در پی مقامات 20 کشور صنعتی جهان، برای حل  اختلافات و اتخاذ يک راهبرد همگن برای مقابله با بحران سرمايه داری جهان، تمامی ندارد؟ دليلش ساده است. اوضاع جهان کنونی  با دهه های پيشين تفاوت ماهوی دارد. در پيامد پيروزی اش در جنگ جهانی دوم و به پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی قدرت اقتصادی برتر، امپرياليسم آمريکا طرح توسعه ی اقتصاد جهان سرمايه داری خصوصی را حول اهداف خود سامان داد. چندين موسسه ی اقتصادی و بويژه’صندوق جهانی پول، International Monetary Fund ‘ تاسيس شدند.  در صندوق جهانی پول، امپرياليسم آمريکا صاحب حق وتو شد، و برابر با نظامنامه ی صندوق، اعضای هيات رئيسه  – تصميم گيرندگان سياست های اقتصادی- به چند کشور غربی اختصاص يافت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مراد عظيمی

بحران ساختاری سرمايه داری و نقش اتحاديه‌های کارگری

دسامبر 18, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

مراد عظيمى : پيشگفتار. سه سال از آغاز وخيم ترين بحران سرمايه‌داری جهانی می گذرد. قرار گرفتن سرمايه‌داری آمريکا در کانون اين بحران(١)، حتی کشورهای سرمايه‌داری رو به رشد را مستقيم يا غير مستقيم

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مراد عظيمی

بحران ساختاری سرمايه داری جهان و دورنمای برآمد مبارزات طبقات کارگر جهان(۱)

آوریل 10, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

مراد عظيمی : در نزديکی «وال استريت، Wall Street»، مرکز بورس نيويورک آمريکا، يک ساعت اکترونيکی به ديوار نصب شده است. اين ساعت سيزده رقمی  می توانست تا« ۱٠تريليون »* دلار بدهی ملی آمريکا را نشان دهد. با بروز بحران سرمايه داری جهانی بدهی ملی آمريکا از رقم ۱٠تريليون دلار تجاوز کرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مراد عظيمی