بایگانی

Archive for the ‘مرجان افتخاری’ Category

به مناسبت نسل کشی دهه ٦٠ ٬ ضرورت دادخواهی و دستاوردهای آن

سپتامبر 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مرجان افتخاری : موج سرکوب گسترده و قلع و قمع نیروهای سیاسی در ٣٠ خرداد سال ٦٠ و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧ محصول شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مشخصی

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مرجان افتخاری

سه دلیل خیزش مردم عرب و نگاهی به بیانیه ۱ ماه مه سال ۱۳۹۰

آوریل 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مرجان افتخاری : به مناسبت ۱ماه مه روز جهانی کارگر – برعکس سالهای گذشته، امسال در کشورهای عربی که کارگران و مردم آن برای "نان و آزادی" بپا خاسته اند ۱ ماه مه، باید حال و هوای دیگری داشته باشد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مرجان افتخاری

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن , بحران نان و آزادی در مغرب، زنان و جنبش سبز اسلامی

مارس 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بحران بی سابقه و گسترده ای که برای "نان و آزادی" کشورهای عربی را فرا گرفته است تنها به این منطقه محدود نخواهد شد. دیر یا زود توده ها در کشورهای دیگرعلیه فقر، تنگدستی، بی عدالتی و سرکوب تاریخی رژیمهای فاسد و دیکتاتوری بپا خواهند خاست. این بحران از آنجائی اهمیت دارد که توده های میلیونی بدون هیچ رهبری برای تغیر شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به شیوه ای کاملا ابتکاری خود را سازماندهی میکنند. اما این خیزش تاریخی جواب مشخصی به کشورهای سرمایه داری غرب نیز هست، آنها دیگر نمیتوانند به شیوه سابق سیاستهای خود را دیکته کنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مرجان افتخاری

جنبش انقلابی در تونس و تفاوتها آن با جنبش سال ١٣٨٨ ایران

ژانویه 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مرجان افتخاری : سال ٢٠١٠ را میتوان سال اعتصابات عمومی و اعتراضات گسترده مزدبگیران و سندیکاهای آنها در کشورهای اروپائی (یونان، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، پرتقال، ایلند و ایسلند)

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مرجان افتخاری

جنبش اعتراضی اخیر و ھویت فمینیستی … متن سخنرانی به مناسبت روز مبارزه با خشونت بر علیه زنان

نوامبر 30, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:مرجان افتخاری

تابستان ۶۷، تابستان ۸۸ و شرایط کنونی

اوت 4, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

مرجان افتخاری : تاریخ را معمولا تاریخ نویسان مینویسند ولی نقش آفرینان سال ٥۷ واقعی تر از هر تاریخ نگاری میتوانند این دوران سیاسی را ترسیم کنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مرجان افتخاری