بایگانی

Archive for the ‘مریم محسنی’ Category

نقش کارگران واحدهای پتروشیمی در مبارزه برای برچیدن شرکت های پیمان کاری

اکتبر 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

حدود یک ماه ازاعتصاب کارگران در پتروشیمی های ماهشهر و آبادان می گذرد. روز هفدهم مهرماه اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام در دور سوم مبارزه، با یک مهلت دوماهه ازسوی کارگران به مدیریت پتروشیمی پایان یافت. تنها سه روز پس از پایان این اعتصاب، کارگران پتروشیمی درآبادان بعد از شکست مذاکرات شان با مدیریت اعتصاب خود را از سرگرفتند. پایان اعتصاب در پتروشیمی های ماهشهر و از سرگیری اعتصاب در آبادان این پرسش را که سرنوشت مبارزه برای  کوتاه کردن دست شرکت های پیمانکاری در مجموعه شرکت های پتروشیمی چه سمت و سویی دارد در کانون توجه قرار داده است. چشم انداز اعتراضات کارگری در پتروشیمی ها با سه عامل یعنی وضعیت کلی این صنایع، مبارزات کارگران و وضعیت کنونی جنبش کارگری مربوط است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مریم محسنی

مبارزات کارگران پتروشیمی بندر امام زمینه ساز ارتقای جنبش کارگری

اکتبر 17, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کارگران پتروشیمی بندرامام بعد از دو هفته اعتصاب در روز17 مهرماه  درحالی که مدیریت وعده  دو ماهه برای رسیدگی به خواسته های کارگران به آنها داده بود، به سرکار بازگشتند. حدود هفت ماه است که کارگران صنایع پتروشیمی بر سر مطالبات خود با مدیریت این واحدهای تولیدی درگیرند. مطالبه  اصلی کارگران پیمانکاری در این واحدهای تولیدی انعقاد قرارداد رسمی کار به جای قرارداد موقت و کوتاه کردن دست شرکت های پیمانکاری است. ابتدا کارگران پتروشیمی تبریز در اسفند سال گذشته به مدت 10 روز از هفتم تا هفدهم اسفند دست به اعتصاب زدند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مریم محسنی

کارگران پتروشیمی ماهشهر سکاندارمبارزه طبقه کارگر ایران برای حذف شرکت های پیمانکاری

سپتامبر 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کارگران مجتمع پتروشیمی بندرماهشهر در پایان مهلت توافق شده برای حذف شرکتهای پیمانکاری دراین مجتمع وخلف وعده کارفرما دراین مورد، ازصبح روز یکشنبه سوم مهرماه دست به اعتصاب گسترده ای زده اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مریم محسنی