بایگانی

Archive for the ‘مزدک چهرازی’ Category

کردستان و تردید جنبش(چرا كردستان به خیزش​هایِ اخیر نپیوست؟)

ژوئن 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اگر بخواهیم كردستان را در مقایسه با بقیه​یِ مناطق ایران تعریف كنیم و این تعریف را براساس خصوصیت​هایِ سیاسی​ در نظر بگیریم بایستی بگوییم "كردستان جزیره​ای است سیاسی". شاید این تعریفِ در ظاهر مختصر و مبهم به نظر آید اما برای كسانی كه با مبارزات مردم و طبقه​یِ كارگر این منطقه آشنا هستند و یا مسائل سیاسی روز آن​جا را دنبال می​كنند این جمله​ی كوتاه معنی عمیقی دارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مزدک چهرازی