بایگانی

Archive for the ‘مصطفی اسدپور’ Category

عربده های مستانه در سرزمین موعود سرمایه در ایران

مارس 31, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

ظاهرا کارد بر استخوان کارگر در ایران کاری نیست! دست کم  شورای عالی کار حاضر است در اینمورد گردنش را گرو بگذارد.  یکبار دیگر ابواب جمعی مراجع دولتی و کارفرمایی آن کشور  در این شورا گرد آمدند، سه ماه آخر سال صحنه را بدست گرفتند، مساله دستمزد طبقه کارگر را به صدر توجه راندند، آمار آوردند و آمار بردند، با رالا شمردند و با دلار سر جمع زدند،  سبد مصرفی و خواروبار سر سفره کارگر را، مسکن و تفریحات و طول عمر او را و همه خانواده کارگری را  زیر ذره بین قرار دادند و ٣٨٩ هزار تومان از  کلاه خود بیرون آوردند. این مصربه در گرماگرم تحولات سیاسی مهم، راس  توجه رسانه ها و افکار عمومی را بخود اختصاص داد. 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مصطفی اسدپور