بایگانی

Archive for the ‘ملک پیرخضری’ Category

مروری درس آموز در مبارزات چند ساله کارگران کردستان

آوریل 2, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

ملک پیرخضری : کشمکش میان توده های کارگر با صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داری در کردستان بسان همه جاهای دیگر ایران در تمامی طول ٣٠ سال اخیر وسیع و حاد بوده است. کارگران کردستان  در این سه دهه با تمام توان برای دفع تعرضات سرمایه در جنگ و کارزار بوده اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ملک پیرخضری