بایگانی

Archive for the ‘مناف فلکی’ Category

بهزاد کریمی با کدام تعلقات فکری؟ به،نگاه چریکهای فدائی خلق به مسئله ملی در ایران، می پردازد!!!

اکتبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

fmanaf@yahoo.com

 

بهزاد کریمی یکی از سران سازمان اکثریت در چهلمین سالگرد رستاخیز سیاهکل، سرآغاز جنبش مسلحانه در ایران، مصاحبه ای در  زمینه مسأله ملی انجام داده و آن را تحت عنوان " سیری گذرا در نگاه چریک فدایی خلق به مسئله ملی در ایران چند پرسش و پاسخ با بهزاد کریمی" منتشر نموده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مناف فلکی