بایگانی

Archive for the ‘مهرنوش شفیعی’ Category

سوزان نیکزاد ازفراز قله ای،به حقارتشان چشم دوخته بود

اوت 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

با تاکسی وارد کوچه  نسبتا باریکی شدیم که پراز خانه های مسکونی بود و در یک طرف کوچه ماشینها تنگاتنگ پارک کرده بودند. تاکسی در مقابل یک خانه کلنگی ایستاد او به سرعت از تاکسی پیاده شد تا از خانه مادرش دستگاه تایپی را که از مدتها پیش و بعد از پاکسازی هنوز باقی مانده بود بیاورد و من در تاکسی ماندم.مدتها بود که به این خانه رفت و آمد نمیکرد . شب بود .

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مهرنوش شفیعی