بایگانی

Archive for the ‘مهستی شاهرخی’ Category

بر باد نرفته

مارس 11, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

برای  عزت گوشه‌گیر و روزانه نگاری غربت اش*

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مهستی شاهرخی

«بدون اجازه حاج آقا؟-هرگز»

نوامبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

امسال در مورد فیلم «جدایی نادر و سیمین» هر کسی بستن یک روبان به دستش یا به سرش را بلد بود به ملت فَتوا داد که بروید و این فیلم را ببینید و رفتن به سینِما و دیدن این فیلم به معنای مبارزه و مخالفت با حکومت غاصبی است که رأی مردم را دزدید و ظاهراً هر کسی به کار بردن یک خودکار بیک را بلد بوده در تمجید این فیلم نوشته و برایش تبلیغ کرده، خانم‌ها و آقایان قلمزن حزب توده هم با عینک گربه‌ای و چشمان خمار و ادعاهای فمینیستی مطالب شاخداری در مورد این فیلم برای فریفتن اذهان عمومی نوشته‌اند و خلاصه کارنامه ای به دروغ برایش آفریده اند که هیچ با واقعیت خود فیلم جور درنمی آید

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مهستی شاهرخی

«بدون اجازه حاج آقا؟-هرگز»

نوامبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

امسال در مورد فیلم «جدایی نادر و سیمین» هر کسی بستن یک روبان به دستش یا به سرش را بلد بود به ملت فَتوا داد که بروید و این فیلم را ببینید و رفتن به سینِما و دیدن این فیلم به معنای مبارزه و مخالفت با حکومت غاصبی است که رأی مردم را دزدید و ظاهراً هر کسی به کار بردن یک خودکار بیک را بلد بوده در تمجید این فیلم نوشته و برایش تبلیغ کرده، خانم‌ها و آقایان قلمزن حزب توده هم با عینک گربه‌ای و چشمان خمار و ادعاهای فمینیستی مطالب شاخداری در مورد این فیلم برای فریفتن اذهان عمومی نوشته‌اند و خلاصه کارنامه ای به دروغ برایش آفریده اند که هیچ با واقعیت خود فیلم جور درنمی آید

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مهستی شاهرخی

اعدام را شرح دهید

فوریه 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اعدام یکی از اختراعات بشر می باشد که تاریخچه ای به قدمت اختراع طناب و چوبه دار دارد و از زمان بدویت در برابر چشمان متعجب حیوانات، آدمها یکدیگر را به جرایم ناموسی و عقیدتی و قتل و جنایت به دار می آویخته اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مهستی شاهرخی

دو مطلب … سفرنامه مصر … و از تونس تا مصر

فوریه 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سفرنامه مصر

سفرنامه مصر را ننوشتم چون خیال داشتم یک بار دیگر بروم و آنچه ندیده ام را ببینم و روزگار بهتری در آن کشور باستانی که در عصر ما دستخوش فقر عظیم مادی و فرهنگی است را به چشم ببینم. نشد. هنوز شهرهای بزرگ مصر، شهرهایی چون قاهره و اسکندریه را ندیده ام. از پاریس با هواپیما رفتیم به اقصر یا شهرقصرها که فرانسوی ها به آن لوکسور می گویند و از آنجا با کشتی در حاشیه نیل گشتیم و شهرو آثار باستانی را دیدیم و بعد دوباره به لوکسور برگشتیم و سوار هواپیما شدیم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مهستی شاهرخی

از ایران تا تونس

فوریه 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سال 2007 سفری به تونس داشتم. تازه بی مادر و بی خانه شده بودم، تا وقتی مادرم زنده بود و خانه مادری تاراج نشده بود جایی در آن سوی جهان وجود داشت که گاهی مثل آغوشی پرمهر پناهگاهم می شد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مهستی شاهرخی

انقلاب اسلامی و مصادره شورش های مردمی

ژانویه 31, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

از تونس آغاز شد و سپس مصر و یمن و اردن و… ولی از کجا آغاز می شود و به کجا ختم می شود؟ شورش سراسری که در تونس شکل گرفت هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است تا به آن نام «انقلاب» بدهیم. فقر مردم و فساد و خودکامگی هیئت حاکمه و خفقان سیاسی، عناصر اصلی این انفجار اعتراض بود و به نظر می رسد شورشی که سر گرفته سر باز ایستادن ندارد و حکایت از شکل گیری و تکوین چیزی نوین و همگام با مطالبات مردم را دارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مهستی شاهرخی