بایگانی

Archive for the ‘مهوش گلپریان’ Category

حضور زنان اما در کجاها؟

فوریه 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

به يمن آزاد سازى بازارهاى جهانى ونظم دادن به ايدولوژى نئوليبرالى، وضع بشر امروزى در اروپا و کل جهان دچار ناکاميهاى بسيار شد وهمين دگرگونيها باعث شد که شرايط براى قدرتها، بيشتر فراهم شود تا با هر آنچه که امتيازاتى هم بود که نسلهاى گذشته از پس مبارزات بدست آورده بودند دوباره از آنان باز پس گرفته شود. تاثيراين فضاى رقابتى باعث شد که بيکارى يا کار نيمه وقت به کارگران و کارمندان تحميل شود، اما زنان که با هرسياست جديدى، هر تفکيک و شکافى که ميان کارفرمايان و قوانين تازه بوجود مى آمد ويا هربهانه ديگرى محدوديت و يا حذف آنها "دسته دسته" از طرف مقامات بالا و کارفرمايان  به اجرا درآمده و مى آيد اين نا امنى بازار و بى ثباتى شرايط را براى زنان اسفبارترکرد که اغلب منجر به مهاجرت آنان و در جستجوى کار، به ساير کشورها و بدنبال شغل هايى که پيامدهاى خطرناک  را هم  در پى داشت و دارد روان شدند ۔ و عملن جنگى از قبل تعريف شده عليه بشريت و پيشاپيش آن زنان در گرفت.  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مهوش گلپریان

بازار آزاد و حرفه کودکان محروم

اکتبر 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بدون تردید اپیدمی خشونت به کودکان، کودکان فقر، کودکان کار و خیابان می رود تا رنج خود را به گستردگی کره زمین به همه جا بکشاند، سرنوشت تلخ کودکانی آسیب دیده و آسیب پذیر که دارند زیر چرخ شکاف طبقا تی بی رحمانه له میشوند  و زندگی و آینده آنها دارد بتدریج محو و متلاشی میشود، این یک فاجعه است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:مهوش گلپریان