بایگانی

Archive for the ‘ميليتانت’ Category

سرمایه داری و طبقه در کشورهای عربی حوزۀ خلیج : معرّفی کتاب

آوریل 12, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:ميليتانت

چند پرسش از نشریۀ آلترناتیو: درفیسبوک

آوریل 8, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:ميليتانت

مسألۀ جوانان: آنتونيو گرامشی

آوریل 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

در مورد جوانان "مسائل" بی شماری وجود دارد که از آن ميان، دو مسأله به نظر من واجد اهميت خاصی است:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ميليتانت

صوتی: میز گرد در باره جنگ و ضرورت اتحاد عمل

مارس 26, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:ميليتانت

حمایت کارگران ترکیه از کارگران ایران

مارس 21, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:ميليتانت

ماهیت و خصلت «سرمایۀ موهوم»

مارس 14, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:ميليتانت

صوتی: به سوی اتحاد اصولی کمونیست ها

فوریه 27, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:ميليتانت