بایگانی

Archive for the ‘میزگرد’ Category

در باره تحولات کردستان عراق … میزگرد اکتبر با عبداله دارابى ٬ سلام زيجى ٬ رحمت فاتحى و صالح سردارى

مارس 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

میز گرد اکتبر
در باره تحولات کردستان عراق  

اکتبر: برزمینه فقر و بیکاری و تبعیض و نابرابری و با الهام از انقلابات و جنبش های انقلابی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، کارگران و زحمتکشان و جوانان انقلابی عراق و بویژه در کردستان عراق جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه آغاز شده است. خواستهای این جنبش آزادی و رفاه و انتقال قدرت به مردم است. اولین سوال این ا ست که بر اساس مشاهدات تا کنونی ظرفیت و ابعاد این جنبش و تحقق خواستهایش را چگونه می بینید؟

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:میزگرد

افزایش دستمزدها: انتظارات، امکانات و موانع (میزگرد رادیو پرتو با مظفر محمدی و رحمان حسین زاده)

مارس 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:میزگرد