بایگانی

Archive for the ‘م. زنده‌رودی’ Category

» برکنده دارد این، بنیان سست را «

ژانویه 3, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

بار دیگر، بحران جهانی سرمایه‌داری، سود‌آوری سرمایه را در سطح جهانی با مشکلات جدّی روبرو ساخته و این نظام، باز در برابر دو‌راهی مرگ و زنده‌گی قرار گرفته و غیر از انداختن بار بحران به دوش توده‌های طبقه کارگر و دیگر اقشار تحت ستم جامعه، قادر به ارائه راه حل دیگری نیست!.. با وجودی‌که در سرتاسر دنیا فریاد اعتراض مردم بجان آمده از تعرّض و زورگوئی سرمایه‌داری، صحنه خیابان‌های شهرهای بزرگ دنیا را به میدان جنگ‌ مبدل کرده‌است!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:م. زنده‌رودی

فعالین سوسیالیست و کار مخفی

اکتبر 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

خیزش عمومی مردم در سال 88 یک فرصت طلائی بود که جنبش سوسیالیستی از دست داد!

در این یکسال انبوه عظیمی از مردم روزانه در تظاهرات خیابانی فعال بودندامکانات خوبی وجود داشت برای متشکل شدن و برای متشکل کردن . زمانیکه هر روزه مردم یکدیگر را در خیابانها ملاقات میکردند با برنامه ها و مشکلات کم و بیش مشترک . در شرایطی که بسیاری از جوانان برای مقابله با پلیس ، لباس شخصی‌ها و گاز اشک‌آور و غیره ..گروه های کوچک هم‌یاری درست کرده بودند . در شرایطی که پس از سی سال دوباره دلایل همدلی بین آحاد مردم بوجود آمده بود ، دلایل روزمره‌ای چون: خواست آزادی بیان برای همه ، توقف سرکوب ، انهدام دیکتاتوری .. همه اینها برای کارگران، دلایل و همچنین بهانه خوبی بودند برای ابراز وجود و متشکل شدن، وحتی بسیاری از اینها مطالباتی بودند که بیش از همه مردم، طبقه کارگر نیاز بآنها را با گوشت و پوستش حس کرده بود ولی کارگران بعنوان یک طبقه در این یکسال شرایط آماده ، یکسال شور و غلیان عمومی جامعه، حضور محسوسی نداشتند و با وجود تلفات وهزینه‌ای که پیشروان انقلابی طبقه کارگر بطور پراکنده و در خلال شرکتشان در این جنبش پرداختند، قادر نشدند مهر مطالبات طبقاتی کارگران را بر جنبش مزبور بکوبند. مشکل چه بود؟

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:م. زنده‌رودی