بایگانی

Archive for the ‘نادر احمدى’ Category

چرا مردم و طبقه کارگر بپاخاستگان انگلیس را تنها می گذارند!

اوت 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نادر احمدى : آن دولتی که باد می کارد طوفان درو می کند، و سرانجام واقعه شورش محرومان در پاریس، در لندن و دیگر شهرهای انگلیس نیز تکرار شد و دولت و پلیس هار انگلیس نیز دچار طوفان خشم مردم شد

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر احمدى