بایگانی

Archive for the ‘نادر خلیلی’ Category

قصیده ای برای گردان شوان

مارس 16, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

ئه م ژینه چون بی به بی هاوریان؟
ئه من چون ماوم بی گوردان شوان؟
هه زار ئاخ له ناو دل به جی ماوه
بیلا با برژی فرمیسک ئه م چاوه

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر خلیلی

نقدی کوتاه و ناتمام برکتاب«واقعیتی درابهام» نوشته ی محمد سیار و رهبری کومەله در خصوص فاجعه ی گردان شوان

مارس 16, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

نقدی کوتاه و ناتمام برکتاب«واقعیتی درابهام» نوشته ی محمد سیار و رهبری کومەله در خصوص فاجعه ی گردان شوان دراسفندماه سال ١٣٦٦ خورشیدی

با وصف اینکه کتاب محمد سیار( یکی از فرماندهان قدیمی کومه له) یعنی«واقعیتی در ابهام»را حدود دو هفته قبل مطالعه کرده بودم وتصمیم داشتم آنرا نقد کنم اما به خاطر سخنرانی نسرین رمضانعلی( یکی از رفقای بازمانده ی گردان شوان) که در تاریخ دوم آوریل در«هاگابیو»صورت گرفت، دست نگاه داشتم، تا بلکه گوشه های دیگری ازتراژدی گردان شوان، برایم روشن بشود واین نشست باوجود کم و کاستی ها، از لحاظ اسناد و گزارشات، هنوز هم توان روشن کردن مجموع و کلیت واقعه ی گردان شوان را نداشت. اما به هر حال، گزارشی زنده ازروند ماجرا توسط نسرین، ارایه شد که از سویی حایز اهمیت است زیرا که به نکاتی اشاره شد که در گذار 23 سال، بر روی آن سکوت شده بود. قطعا دیگر بازمانده ی گردان شوان یعنی«جلال برخوردار»می تواند درگشایش گره های کور ماجرا، موثر باشد. البته جلال برخوردار، به محض بازگشت به نزد پیشمرگان، در آن زمان،  ظاهرا گزارشی چهار صفحه ای تهیه دیده ودر اختیار رهبری وقت کومه له قرار داده است، چیزی که هر گز توسط کومه له مننتشر نشد. و تا آنجا که من تحقیق کرده ام، این گزارش و همچنین گزارش 50 صفحه ای محمد سیار، نویسنده ی «واقعیتی در ابهام» نیز هیچگاه منتشر نشد ه است و از سویی به هر دوی ایشان(محمد سیار و جلال برخوردار) گویا گفته شده است که: در این خصوص، چیزی به پیشمرگان، گفته نشود!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر خلیلی

تا زمان جاری است_ سروده ای به یاد واحترام مادر رزمنده پیشمرگ کومه له« دایه حه یبه»

دسامبر 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

همه می دانند که هفته ای شدومادررزمنده ای به نام« حبیبه سفری» مشهور به «دایه حه یبه»از میان ما رفت. کسی که از اساس زحمتکش بودو رنج زحمتکشان راوطبقه ی کارگر را، به صورتی عمیق و ژرفناک، درک کرده بود واز آغاز قیام، تا همین چند روز اخیر در تبعید، سراسر هستی اش را درراه  مبارزه وآزادی، سپری کرد. دایه حه یبه، آن پیشمرگ دلسوز ومادر پیشمرگان، مادر رفیق خالد رحمتی مشهور به« سید خالد» وپرورنده ی فرزندی که او نیز هستی اش را در راه مبارزه، فدا نموده ودر میان پیشمرگان، کسی نیست که ایشان را نشناسد. امروز مراسم خاکسپاری دایه حه یبه، انجام شد وبسیارانی، از شهر های دور و نزدیک در این مراسم شرکت کردند. سخنرانی ها و خاطره ها از دایه حه یبه، تاثیری عمیق در جان من گذاشت. وحقا که دایه حه یبه، اسطوره ای است که در تاریخ مبارزات کردستان، جایگاه خاصی راداراست.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر خلیلی

انتقاد از خود وپاسخ به این پرسش که ، چراسمینارچهارم زندانیان سیاسی یوتوبوری سوید، چرخش به راست داشته است؟

دسامبر 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

قبل از طرح هر مسئله ای، من این انتقاد رابرخود وارد می دانم که پیشتر، چرخش به راست سمینار چهارم زندانیان سیاسی را ناصادقانه دانسته ام ومدتهاست که عکس این مسئله به من ثابت شده است. عدم شناخت کافی از سخنرانها_ اعتماد به رفقای گفتگوهای زندان واحساسی برخورد کردن با مسائل، مرا دچارتوهمی کرد که برخود نمی بخشایم. زیرا که میدانم، زندانیان جانباخته ی مبارزانقلابی و قهر آمیز، در دهه های مختلف، به جوخه های اعدام سپرده شدندوجانشان را از دست دادند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر خلیلی

بانک اطلاعاتی وعملکرد اتحادیه ی سراسری وسازمان حقوق بشر

نوامبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در تاریخ 15 نوامبرسال جاری، یعنی درست چهار روز پیش، نامه ای از سوی«اتحادیه ی سراسری»سوید به اعضاء و ریس های انجمن ها، ارسال شده است که در آن از رییس های انجمن های مختلف، خواسته شده است تامجموعه ی اطلاعات خصوصی  وحتی آدرس محل سکونت ایشان را برای اتحادیه ارسال کنند! اطلاعات خواسته شده چنین است:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر خلیلی

دردفاع از سمینار چهارم زندانیان سیاسی در یوتوبوری سوید ٬ نکته ای که هرگزبیان نشد!

اکتبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

پیش از هر چیز یک پرسش. آیا سمینار چهارم زندانیان سیاسی، نیاز به دفاع دارد؟ در جواب بایستی بگویم که آری. اتفاقاتی روی داده که جهت گیری آنها، دقیقا در مسیر تخریب سمینار بوده و هست.  برای من که در کمیته ی برگزاری بودم، کلیت ساختار سمینار ومبارزه ای که میکند، در درجه ای بسیار بالا، قرار داشته و دارد. اینست که نمی توانم نسبت به آنچه حول و حوش سمینار روی داده و می دهد، بی اعتنا باشم. به همین خاطر،  واژه ی«دفاع»را، در طرح موضوع، به کار می گیرم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر خلیلی

پیرامون چهارمین سمینار زندانیان سیاسی ایران و کشتار دهه ی شصت، در شهر یوتوبوری سوید

سپتامبر 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

آنچه در پی می آید، در بر گیرنده ی برخی از نقطه نظرات من در خصوص برگزاری این سمینار است و لزوما بازتاب نظر، کمیته ی برگزار کننده ی سمینار نیست. چراکه یاران دخیل در کمیته ی برگزاری وشرکت کننده گان در آن، ای بسا که دارای نظرات خویش می باشند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر خلیلی