بایگانی

Archive for the ‘نادر هدايت’ Category

هشدار !نباید حمایت از جان افراد مجاهد در عراق رادر خدمت سیاستهای رهبری سازمان مجاهدین قرار داد

دسامبر 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در عراق سران رژیم ایران و سران مجاهدین بدنبال خونریزی میباشند

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر هدايت

برای زندگی سکینه آشتیانی ٬ اطلاعیه فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان در رابطه با بیانیه «حقوق بشر » در ایران

دسامبر 3, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

بیانیه های  شخصی بنا به پاراگراف سی ویکم پارلمان آلمان  ، از طرف نیما مواسات، سوین داگدلن ، اینگه هوگر ، هایکه اینزل ، اولکه یلپکه ، اندره هونکو، هایدرون دیتریش ، کارین بیندر و هارلالد کوخ همه از  حزب چپ آلمان در پارلمان آلمان برای رای گیری درباره یک بیانیه  فراکسیون احزاب دمکرات و سوسیال مسیحی ها ، سوسیال دمکرات و لیبرالها و سبزها درباره "حقوق بشر در ایران " را تصحیح نمایند -در روز پنجشنبه در کنار عملکرد ا نتقاد آمیز اپوزیسیون سوسیال دمکرات و سبزها ، که یک دربیانیه  مشترک با فراکسیون چپ ها فراهم شود  آنها دربیانیه  احزاب دولت ائتلافی آلمان را مورد تایید قرا ر دادند ، وما این بیانیه   بالارا رد مینماییم  بدلایل زیر :

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر هدايت

دو ترجمه … نظر زود دویچه سایتونگ آلمان راجع به اوضاع ایران … ویکی لیکس از دید جداشدگان از این سازمان

دسامبر 2, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

نظر زود دویچه سایتونگ آلمان راجع به اوضاع ایران، اپوزیسیون  و مسائل اتمی
امروز بهتر از گذشته
روزنامه زود دویچه سایتونگ  بتاریخ دوم دسامبر در این مورد مینویسد که : ایران وشش کشور قدرتمند -پنج عضو شورای امنیت باضافه آلمان – میخواهند در روز دوشنبه دوباره گفتگو با یکدیگر را شروع نمایند. در هسته این گفتگوها برنامه اتمی ایران قرار دارد ولی هردو طرف آماده میباشند که درباره موضوعات دیگر نیز با یکدیگر به گفتگو بپردازند. در سال گذشته هردو طرف یک نیمه توافقی با یکدیگر نمودند که طبق آن بایستی ایران اورانیوم غنی  ضعیف شده خود را در روسیه و فرانسه برای  سوخت غنی شده   بالا برای مصارف پژوهشی انتقال دهد . اما این قرار داد در اثر مسائل داخلی ایران شکست خورد، رئیس جمهور احمدی نژاد نتوانست که سیاست خود را در مقابل مخالفینش به پیش ببرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر هدايت

نکته ها وگفته های خبری

نوامبر 30, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

گرد آورنده وترجمه :ن. هدایت

سندهای ویکی لیکس و رسانه های عرب  وافکار عمومی عرب :در این مورد تاگس سایتونگ آلمان سی ام نوامبر مینویسد که :….درباره تمامی این سندها در باره موضع گیری های محرمانه سران عرب در مقابل ایران  ) ذره ای نمیتوان در رسانه های عرب خواند. البته اکنون رسانه های عربی  تنها در مورد توجهات کمتر شیک درباره سران سیاستمدار اروپایی ، اما نه در مورد آنچه که در مورد سران عرب در این اسناد ویکی لیکس گفته شده است ، گزارش میدهند. حتی بزرگترین رسانه های "مستقل "مانند فرستنده های تلویزیونی با این مساله محتاطانه برخورد نمودند ، هرچه باشد الجزیره از طرف امارات قطر والعربی از طرف عربستان سعودی حمایت مالی میشود . برای هردو این بهترین میبود که میتوانستند که این داستان را کاملا فراموش کنند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر هدايت

چند سوال علی ناظر در حمایت از مجاهدین و چند جواب کوتاه

نوامبر 29, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

علی ناظر هر بار که دست مجاهدین خلق ورهبرانش خالی مانده است به میدان میاید و از اپوزیسیون ایرانی کمک برای دفاع از مجاهدین میخواهد . این بار هم سرمایه گذاری های مجاهدین روی علاوی که بقول خود علی ناظر آمریکایی است به سنگ خورد ه است ودر نتیجه علی ناظر به میدان ا مده است . او در یک مقاله در سایت خود بنام "دیدگاه " در آخر نوشته اش درباره مجاهدین و نقش علاوی به عنوان عامل آمریکا و مالکی به عنوان عامل رژیم وباختن آنچه که مجاهدین بر روی آن سرمایه گذاری کرده اند وباختند در آخررو به اپوزیسیون مینویسد .سوال میکند :

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نادر هدايت