بایگانی

Archive for the ‘ناصر اصغرى’ Category

انقلابی در مقیاسی كوچكتر

مارس 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ناصر اصغری : درباره اعتراضات كارگران ایالت ویسكانسن آمریكا – اینروزها همچنان مهمترین خبر جهان بپاخاستن و رویاروئی کارگران و مردم آزادیخواه علیه دولت های سرمایه داری است

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر اصغرى

اعتراضات پراكنده ديگر جوابگو نيستند! در حاشيه چند اعتراض كارگرى

مه 31, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

ناصر اصغرى : در يكى دو هفته گذشته باز هم شاهد خبر چند اعتراض كارگرى و از جمله خبر اعتراض كارگران كارخانه كيان تاير و اعتراض كارگران صنايع فلزى شماره يك كه از راديكاليسم خاصى نيز برخوردار بودند، بوديم.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر اصغرى