بایگانی

Archive for the ‘ناصر پارسی’ Category

وعده توخالی توزیع گسترده کارت اعتباری بین کارگران، اظهارات گوناگون ،پاسکاری بین وزارت خانه ها ،بانک ها و…

سپتامبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دراواخرسال1389همزمان با تعیین حداقل دستمزدسال 1390کارگران دولتمردان اسلامی ازجمله وزیرکار تحت لوای جلوگیری از افزایش نرخ تورم با افزایش حداقل حقوق کارگران مخالفت کردندوبا تمام نیروواردکارزارشدندتا مبادا حقوق کارگران افزایش یابد.البته درراستای رسیدن به این هدف ضدکارگری خویش با دوز وکلک ،فریبکاری ودروغگویی تلاش فراوانی کردندتا با جوسازی به چشم کارگران خاک بپاشندازجمله وزیرکاربارها از طرف دولت اعلام کرد:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پارسی