بایگانی

Archive for the ‘ناصر پايدار’ Category

« کمونیسم شورائی » و کمونیسم لغو کار مزدی

سپتامبر 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ناصر پايدار : انقلاب اکتبر چند شاخص مهم داشت. متعاقب وقوع انقلاب، جنبش ضد سرمایه داری طبقه کارگر روسیه شکست خورد. رویکرد سرمایه داری دولتی نافذ در این جنبش که توسط بلشویسم و

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پايدار

جنبش زاپاتیستی و مبارزه ضد سرمایه داری

اوت 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ناصر پايدار : خاویر الریگا عضو کمیته هماهنگی سراسری جبهه زاپاتیستی ضمن شرکت در یک مصاحبه، به سؤالات رفیق بهرام قدیمی پاسخ داده است و بهرام این مصاحبه را در کتاب « جنبش های کنونی امریکای لاتین»

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پايدار

« اکبر گنجی» هم منتقد مارکس است!!

ژوئن 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ناصر پايدار : داستان آخوند معروف اوین را همه شنیده اند. او مدعی اشراف بی مهار بر همه آثار مارکس بود!! تمام نظریات مارکس را مردود و غیرعلمی می دانست!! و برای اثبات ادعایش دلائل زیادی داشت!!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پايدار

بورژوازی و امامزاده « طبقه متوسط »

مه 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ناصر پایدار : وقتی که صدها هزار انسان عاصی تونسی طغیان کردند، همه بلندگوهای نظام سرمایه داری فریاد زدند که طبقه متوسط تونس قیام کرده است!! یک سال و نیم پیش از آن بگاه سرازیری

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پايدار

سرمایه، دیکتاتوری، توهم و نخبه سالاری

مارس 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ناصر پايدار : وقتی از دیکتاتوری هار سرمایه سخن می گوئیم، لبه تیز کنکاش ها، به طور معمول روی مسائلی چون سرکوب پلیسی و میلیتاریستی مبارزات کارگران یا سایر جنبش های اجتماعی، خفقان عمومی،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پايدار

خطر ارتجاع هار اسلامی در مصر

فوریه 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

ناصر پايدار : موج طغیان توده های بیکار، گرسنه و ساقط شده از هستی، تظاهرات میلیونی و برپائی بریکادها، به طور قطع آژیر خطر سهمگینی است که در گوش سرمایه داران، دولت سرمایه داری مصر،…

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پايدار

جنبشی که در اسارت بی افقی است

نوامبر 28, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

ناصر پايدار : سال جاری، سال وقوع عظیم ترین اعتصابات کارگری در قاره اروپا بوده است. یونان برای روزهای متوالی در فواصل زمانی مختلف در تسخیر کارگران قرار داشت.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ناصر پايدار