بایگانی

Archive for the ‘نسرین محمودی آذر’ Category

به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

مارس 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

هشت مارس روز جهانی زن برای فعالین جنبش آزادی زن در ایران فرصتی است تا یکبار دیگر همراه با میلیونها نفر از مبارزان راه رهایی زن در سرتاسر جهان اعتراض خود را نسبت به مقام و موقعیت فرودست زنان،علیه تبعیض و نابرابری زن ومرد وعلیه بانیان آپارتاید جنسی فریاد بزنند.در این روز زنان و مردان آزادیخواه با خواسته ها و مطالبات برابری طلبانه خود مدافعان تبعیض جنسیتی و سیستم ضد زن حاکم و مناسبات زن ستیز مردسالار را به مصاف می طلبند.

بیشتر بخوانید…