بایگانی

Archive for the ‘نشریه اینترنی سینمای آزاد’ Category

فیلم جدایی نادر از سیمین یک فیلم دولتی است …

نوامبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

فیلم جدایی نادر از سیمین یک فیلم دولتی است که دولت احمدی نژاد  دارد برای موفقیت این فیلم در اسکار 2012 سرمایه گذاری میکند.

 مطبوعات اروپایی در موفقیت تجاری این فیلم سهم عمده ای داشتند آنها  گاه تا آن جا پیش رفتند که یک فیلم معمولی  که محتوایش هم دقیقا با خواست ج. اسلامی هماهنک است را در حد شاهکار بالا کشیده اند اما هیچ نشریه ای برای این ادعای خود نقد وتحلیلی ارائه نداد .

بیشتر بخوانید…