بایگانی

Archive for the ‘نوشین قادری’ Category

تعرض عنان گسیخته به آزادی زن ٬ تقویت جنبش آزادی و برابری زن و مرد ، تنها پاسخ است

نوامبر 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

تاریخ بشر پر است از نابرابری و جنایت علیه زنان . اهرمهای اقتصادی، فرهنگی و مذهبی، دائما مکانیزمهای اعمال این جنایات توسط قدرتهای سیاسی حاکمه بوده اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نوشین قادری