بایگانی

Archive for the ‘نويد اخگر’ Category

برای زنان جهان شعر اخگر صدا و آهنگ آدرین

مارس 31, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

برنامه نوروزی واژه ها و نواها با شرکت فرشته پریسا رامین دریا و نوید اخگر در تلویزیون جهانی آسوسات

مارس 24, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

هشت مارش روز زن با آناهیتا،آد​رین و نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

مارس 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

نوش آفرین و نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

مارس 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

دیوان غزلیات نوید اخگر جهت مطالعه و دانلود منتشر شد

فوریه 27, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

مهرداد جاوید – علی رادمهر -نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

فوریه 18, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

مرتضی برجسته و نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

فوریه 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر