بایگانی

Archive for the ‘نويد اخگر’ Category

برای زنان جهان شعر اخگر صدا و آهنگ آدرین

مارس 31, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

برنامه نوروزی واژه ها و نواها با شرکت فرشته پریسا رامین دریا و نوید اخگر در تلویزیون جهانی آسوسات

مارس 24, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

هشت مارش روز زن با آناهیتا،آد​رین و نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

مارس 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

نوش آفرین و نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

مارس 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

دیوان غزلیات نوید اخگر جهت مطالعه و دانلود منتشر شد

فوریه 27, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

مهرداد جاوید – علی رادمهر -نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

فوریه 18, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

مرتضی برجسته و نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

فوریه 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

تارا و نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

فوریه 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

شهبال شب پره و نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

ژانویه 27, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

هوشمند عقیلی و نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

ژانویه 19, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

رستم میرلاشاری خواننده بلوچ و نوید اخگر در تلویزیون جهانی آسوسات‎

ژانویه 13, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

دسته‌ها:نويد اخگر

نوید اخگر و شراگیم یوشیج در پنجاه و دومین سالروز نیما

ژانویه 11, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

برنامه واژه ها و نواها

ژانویه 6, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

دسامبر 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

خواننده اسی فرجی در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات با اجرا و شعر خوانی نوید اخگر

دسامبر 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

نوید اخگر در برنامه واژه ها و نواها همبستگی هنرمندان مسائل اتمی و تحریم های جهانی و جنگ

دسامبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

شاهرخ خواننده محبوب در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات با اجرا و شعر خوانی نوید اخگر

نوامبر 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

ستار خواننده در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات با اجرا و شعر خوانی نوید اخگر

نوامبر 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

حضور خواننده محبوب انیس معین در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات با اجرا و شعر خوانی نوید اخگر

نوامبر 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

شهلا سرشار خواننده محبوب در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات با اجرا و شعر خوانی نوید اخگر

نوامبر 5, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

شهلا سرشار خواننده محبوب در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات با اجرا و شعر خوانی نوید اخگر

نوامبر 5, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

حضور فرشته در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات با اجرا و شعر خوانی نوید اخگر

اکتبر 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

حضور مسعود امینی در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون آسوسات با اجرا و شعر خوانی نوید اخگر

اکتبر 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

حضور مسعود امینی ترانه سرای نامدار ایران در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات با اجرا و شعر خوانی نوید اخگر

http://www.youtube.com/watch?v=c8VKpzpND0k
 
http://www.youtube.com/watch?v=vv6g90d5Q8E
 
http://www.youtube.com/watch?v=m97MP73c4Wg
 
http://www.youtube.com/watch?v=dy2_qoSjTLM
 
http://www.youtube.com/watch?v=b_Ttmh8SUVs

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نويد اخگر

حضور خواننده مرتضی برجسته در برنامه واژه ها و نواها تلویزیون آسوسات با اجرا و شعر خوانی نوید اخگر

اکتبر 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

حضور متین الهام آهنگساز و خواننده در برنامه واژه ها و نواهای تلویزیون جهانی آسوسات

سپتامبر 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

برنامه واژه ها و نوا ها از تلویزیون جهانی آسوسات با حضور سعید محمدی خواننده و اجرا و شعر خوانی نوید اخگر

سپتامبر 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

برنامه واژه ها و نواها از تلویزیون جهانی آسوسات

سپتامبر 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

برنامه واژه ها و نواها از تلویزیون جهانی آسوسات با خانم بتی و اجرای و شعر خوانی نوید اخگر
 
http://www.youtube.com/watch?v=QeWGwOP6Sew
 
http://www.youtube.com/watch?v=PEX515KItBk
 
http://www.youtube.com/watch?v=lXj_Kw01p6s
 
http://www.youtube.com/watch?v=V7toRvSU0Ag
 
 
برنامه واژه ها و نواها از تلویزیون جهانی آسوسات با آقای شایان و اجرای و شعر خوانی نوید اخگر
 
http://www.youtube.com/watch?v=18Tru2ehvng
 
http://www.youtube.com/watch?v=mEe8UAQU6QA
 
http://www.youtube.com/watch?v=Gdc7KqE-QpU
 
http://www.youtube.com/watch?v=EaR5yB4JL1A

دسته‌ها:نويد اخگر

برنامه فرهنگی واژه ها و نواها از تلویزیون جهانی آسوسات ١ سپتامبر ٢٠١١

سپتامبر 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

شو فرهنگی تلویزیون جهانی آسوسات

اوت 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

فاجعه جمهوری اسلامی و سرکوب کُرد ها

ژوئیه 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Nawid_Akhgar@hotmail.com
از ابتدای بروی کار آمدن جمهوری اسلامی سرکوب کُرد ها به عناوین مختلف و با دستاویز های مختلف ادامه داشته است و هر روز یکی از سران حکومت یا سران مذهب با بپا کردن چکمه و یا با حمله از روی منبر و از مسجد کمر به قتل کُرد بسته اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نويد اخگر

بیانیه هنرمندان ایرانی به سازمان ملل متحد

مه 14, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جامعه بین المللی و ارگانهای حقوق بشری آن از جمله کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جلوگیری از نقض مستمر حقوق بشر در ایران در عرض سی دو سال حکومت سرکوبگرانه رژیم اسلامی بیش از پنجاه بار با قطعنامه های مختلف این رژیم ضد بشری را  محکوم کرده و دستگاه های قضائی و پلیسی آن را برای خاتمه سرکوب و کشتار و شکنجه آحاد مردم ایران فرا خوانده است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نويد اخگر

نامه به وزارت خارجه سوئد و سفارت ایالات متحده امریکا در استکهلم

آوریل 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

وزارت خارجه سوئد آقای کارل بیلت
سفارت ایالات متحده امریکا در استکهلم پرزیدنت اوباما

 

همانطور که مستحضر هستید از صبح هشتم آوریل نیروهای زرهی و مسلح آقای نوری مالکی بدستور علی خامنه ای رهبر مذهبی جمهوری اسلامی ایران اقدام به یورش گسترده نظامی به نیروهای پناهنده مجاهد در کمپ اشرف نموده و تا امروز بر اساس خبر های موثق دریافتی سی و سه تن از آنان را کشته صد ها نفر را زخمی و دستگیر کرده اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نويد اخگر

کشتار پناهندگان مجاهد در کمپ اشرف محکوم است

آوریل 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Nawid_Akhgar@hotmail.com

روز نوزدهم فروردین یکبار دیگر همچون گذشته نیروهای زرهی و مسلح نوری مالکی به کمپ اشرف مجاهدین حمله کرده و بیش از سی تن از آنان را بشهادت رسانیده و چند صد نفر را مجروح و مصدوم نمودند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نويد اخگر

تهدید جان شاعر هیلا صدیقی نامه نوید اخگر به انمجن جهانی قلم

مارس 14, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

The president of international pen office
Mr: John Ralston Saul
Brownlow house 50/51 High Holborn London
ریاست انجمن جهانی قلم
آقای یون رالستون سائول

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نويد اخگر

مصاحبه نوید اخگر با تلویزیون جهانی آسوسات . چرا قیام در کشور های مختلف به وقوع میپیوندد؟

مارس 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

گفتند که اسلام کم و بیش ندارد تو بگو من چکنم

فوریه 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

گفتند که اسلام کم و بیش ندارد تو بگو من چکنم
بی چادر و روبندک و لچک نشود کار بگو من چکنم
گر شیخ ز محکم متشابه بسرم کوفت بگو من چکنم

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نويد اخگر

گیدو وستروله به ایران میرود کاخ سفید سکوت میکند و رژیم اسلامی سرکوب میکند

فوریه 21, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

لبخندی تاریخی بر روابط آلمان و احمدی نژاد در روز اول اسفند89 که مردم در خیابانهای سراسر کشور دست به تظاهرات زده بودند گیدو وستروله وزیر خارجه آلمان به تهران وارد شد و وزارت خارجه امریکا و آقای اوباما سکوت کرده بودند

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نويد اخگر

دو شعر جدید از نوید اخگر برای قیام اول اسفند

فوریه 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

1
شیخکان هم میکشندم هم به سرقت میبرند
روی اسفالت خیابان میربایندم به زندان میبرند
گر که کهریزک نباشد گه اوین یا جای دیگر میبرند
با تجاوز بر زنان مردان ایران دین و مذهب را جهنم میبرند

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نويد اخگر

مصاحبه نوید اخگر و گروه موسیقی میثاق با تلویزیون آسوسات

فوریه 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر

مصاحبه نوید اخگر با تلویزیون آسوسات قتل شهلا جاهد و تضاد مدرنیسم با اجتهاد

دسامبر 7, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:نويد اخگر