بایگانی

Archive for the ‘نوید الفتی’ Category

شرع اسلام، قاتل شهلا

دسامبر 2, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

صبح روز چهارشنبه، اول دسامبر، برابر با دهم آذرماه؛ شهلا جاهد در زندان اوین تهران به دار آویخته شد. بدین ترتیب، پرونده ی شهلا علیرغم وجود ابهامات بسیار و عدم رفع ایرادات 14 صفحه ای وکلای پرونده، در دستگاه قضایی بسته شد. در این یاددشت تلاش می شود که از دیدگاه شرعی و پارادوکسی که میان آن و قوانین حقوق بشر وجود دارد، این پرونده بررسی شود. بدیهی است که خود عمل "اعدام" نیز از منظر حقوق بشری کاملا مردود می باشد و این امر خللی به بحث اصلی این یادداشت وارد نمی آورد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نوید الفتی