بایگانی

Archive for the ‘نوید غلامی’ Category

تأملی بر یک مصاحبه

دسامبر 25, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

اخیرأ مصاحبه‌ای توسط آقای مجید خوشدل با حسن حسام از رهبران راه‌ کارگر(کمیته‌ مرکزی) در برخی       سایتهای اینترنتی چاپ شده‌ است. در این مصاحبه‌ همانطور که از عنوان آن پیداست ظاهرأ قرار بوده ‹حکومت اسلامی، امپریالیسم، چپ جهانی و مارکسیستها› که از موضو‌عات و مسایل مهم ایران و جهان هستند  مورد بحث و بررسی قرار گیرند. بویژه برای خوانندگانی که آشنایی کمتری با  طرفین مصاحبه داشته باشند این تصور به وجود میاید که طرفین نقبی به‌ موضوعات مورد نظر زده، تلاش ورزند تا حتی اگر چوابی   هم ندارند از مقام مسولیت طرح بحث نمایند. این خوشبینی کاذب اما طولی نمیکشد که با مقدمه دو صفحه ای آقای خوشدل نقش بر آب میشود. مقدمه ای که ملغمه ای است از نقد و تحلیل سیاسی ، مباحث فلسفی و نظری ، افشاگری، تاریخنگاری، مسایل حقوق بشر، حزبیت و سازماندهی و الی آخر. از حق که نگذریم اما یک چیز در این گفتگو از همان     سطر نخست عیان است: ضدیت هیستریک با مارکسیسم و چپ چهانی.     

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:نوید غلامی