بایگانی

Archive for the ‘هلاله طاهرى’ Category

جنبش سبز و موقعیت مبارزات زنان

سپتامبر 13, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

هلاله طاهری : جنبش خلاصی فرهنگی در دو دهه اخیراز نافرمانیهای مدنی شروع شده, با خواستهای آزادیخواهانه و برابری طلبانه گسترش پیدا کرد و نقطه امیدی برای میلیونها زن و مرد جوان در جامعه گردید.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هلاله طاهرى

کردستان سنگر جنبش سبز نیست

ژانویه 19, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

هلاله طاهرى : در حاشیه مطلب رویا طلوعی پیرامون" بی تفاوتی" مردم در کردستان به جنبش سبز – رویا طلوعی, روزنامه نگار و فعال حقوق زنان اخیرا در مطلبی تحت نام "سکوتی به بلندی فریاد" توصیه هایی برای رهبران جنبش سبز دارد تا "سکوت" مردم در کردستان را شکسته و به آنها بپیونندند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هلاله طاهرى