بایگانی

Archive for the ‘هما ارجمند’ Category

ناموسپرستی و خشونت علیه زنان

فوریه 2, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

متن سخنرانی هما ارجمند در جلسه پالتاکی سازمان آزادی زن

 

با تشکر از شرکت کنندگان و سازماندهندگان عزیز. من در اينجا عمدتاَ ميخواهم به این پاسخ دهم که چرا جامعه در مقابل این همه خشونت نسبت به زن و زن ستیزی عکس المعلی حاد نشان نمیدهد؟ چطور است که دراین عصر هنوز قتلهای ناموسی نه تنها کاهش نیافتند بلکه حتی در غرب تعدادشان افزایش یافته است؟ فکوس من البته عطف به وضعیت زنان مهاجر و زنانی است که از کشورهای اسلام زده و یا به اصطلاح از "جهان سوم" به کشورهای غربی آمده اند. این زنان با مسائل و مشکلاتى مواجهه هستند که در يک سطحى، سایر زنان با آن روبرو نیستند. ستم و رنجى که بر آنان ميرود ابعادش بسیار فراتر از آن است که سایر زنان على العموم ميبرند و موانع مقابل آنان براى دسترسى به حقوق برابر خيلى وسيعتر است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هما ارجمند