بایگانی

Archive for the ‘هيبت نودينيان’ Category

برگی از تاریخ

نوامبر 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

شهر مریوان بدلیل سوق الجیشی واستراتژیکی که بامرزعراق دارد،  صحنه تقابل وتاخت تازبین هیئت حاکمان بورژوازی ایران وعراق در طول تاریخ بوده است واین مهم در سرنوشت مردم منطقه بی تاثیر نبوده است.  

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هيبت نودينيان

اوضاع سیاسی و جمهوری اسلامی!

اکتبر 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

آیا نظام سرمایه داری جهان ازاین بحران بقا که تمام نظامهای جهان را فرا گرفته راه برون رفتی دارد.
آیا عروج جنبش توده ای علیه کل اوضاع موجود درجهان وخاورمیانه وعلی الخصوص درایران امکان دارد. سوال های ما بشکلی که هر روز ذهن و افکار ما را احاطه کرده و دنبال جواب است!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هيبت نودينيان