بایگانی

Archive for the ‘هيوا يوسفى’ Category

رنگ پرچم ما سرخ است! (اول مه، بررسی یک تجربه)

آوریل 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

هيوا يوسفى : اول مه روزجهانی کارگر، نزدیک است. با توجه به تحولات مهم خاورمیانه و شمال آفریقا که به جرات می توان گفت دنیای پس از ١١ سپتامر را دستخوش تغییرات عمیق قرار داده است،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هيوا يوسفى

«منشور انقلابی برای سرنگونی» حزب کمونیست کارگری چه کسی را غافلگیر می کند؟ ماجرا چیست؟

آوریل 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

این نوشته در زمره جدل ها و داستانهای ملال آور سکتاریسم چپ و فرقه گرایی و ضدیت کمونیستها با هم و نفرت پراکنی و … قرار نمی گیرد. لطفا قبل از خواندن، پیش داوری نکنید!

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هيوا يوسفى

اعتصاب هزاران کارگر در مراکز پتروشیمی ماهشهر در آستانه روز جهانی کارگر

آوریل 14, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اعتصاب هزاران کارگر در مراکز پتروشیمی ماهشهر
در آستانه روز جهانی کارگر
موقعیتی مناسب برای اتحاد کارگران سایر مراکز صنعتی در اعتراض به افزیش دستمزدها

هزاران کارگر پیمانکاریهای مجتمعات پتروشیمی ماهشهر که در موقعیتی حساس و پر اهمیت برای سرمایه داری مشغول به کار اند، اکنون پنج روز است که در اعتصاب به سر میبرند. مطالبات کارگران لغو قراردادهای موقت کار، تحت پوشش قرار گرفتن مستقیم پتروشیمی امام به عنوان کارگران رسمی این بخش و حذف انگلهای خورده بورژوا ( پیمانکاران جز ) که به عنوان واسطه بین کارفرمای اصلی ( پتروشیمی ) و کارگران و تحت الحمایه سرمایه داری دولتی حجم عظیمی از دسترنج کارگران را به جیب می زنند، است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هيوا يوسفى

شش سال گذشت و روز ما فرا رسید!

مارس 14, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

صدای فریادها و بغضهای ترکیده مردم کردستان عراق میادین و خیابان های شهرهای کردستان عراق، سلیمانیه و رانیه و قلادزه و کلار و کفری و دوکان را آکنده است. صدای آزادیخواهی و برابری طلبی انسان هایی که مرزهای قومی و مذهبی و نژادی را مردود اعلام  و حقوق جهانشمول انسان را خواستار هستند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:هيوا يوسفى