بایگانی

Archive for the ‘وبلاگ کارگران سوسیالیست کردستان’ Category

اینبار کارگران پتروشیمی راه را نشان می دهند

اکتبر 4, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

از تاریخ سوم مهر ماه، کارگران پتروشیمی ماهشهر در اعتراض به قراردادهای موقت دست به اعتصاب و اعتراض زدند. آنها بلافاصله نمایندگانی از بین خود انتخاب نمودند و اقدام به تشکیل یک کمیته اعتصاب کردند که در دوره اخیر اقدام کم نظیری است. آنها در بیانیه کوتاه اما پرمحتوا و قدرتمند خود اعلام نمودند که تنها راه و چاره خود را در متشکل شدن و اتحادشان می بینند و کمیته اعتصاب و صندوق اعتصاب برای آنها اولین قدم می باشد. از این مهم تر ابتکار این کارگران برای جلب حمایت از این صندق  و کمک مالی می باشد که به صورت علنی و اشکار از هم طبقه ای های خود انتظار کمک و مساعدت را اعلام نمودند.

بیشتر بخوانید…

پارازیت های چپ فرسوده

سپتامبر 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

از طریق یکی از رفقا، از وجود یک مطلب بی در و پیکر از شخصی به نام بهرام رحمانی باخبر شدیم که در آن آقای رحمانی به فعالین سوسیالیست فحاشی نموده اند.

بیشتر بخوانید…

باز هم درباره مسئله ملی در کردستان

سپتامبر 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

حمله سبعانه رژیم به مناطق کردستان عراق و ایران و آواره نمودن هزاران انسان زحمتکش این منطقه و نیز سکوت معنادار ناسیونالیسم کردی عراق در برابر این حملات و گاهی غرولندهای ملتمسانه آنها، بهانه ای برای ناسیونالیستهای کردی در کردستان ایران فراهم آورده تا بار دیگر بدین وسیله بخواهند از آب گل آلود سهم خود را ببرند.

بیشتر بخوانید…

٢٨ مرداد سالگرد تهاجم رژیم به دستاوردهای انقلاب در کردستان

اوت 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سی دو سال پیش بود که جلادان رژیم برای پس گرفتن دستاوردهای انقلاب در کردستان به مانند سایر نقاط ایران، به صورتی وحشیانه، گله وار به شهرهای کردستان و ترکمن صحرا حمله ور شدند و اقدام به قتل عام هزاران انسان زحمتکش بی گناه کردستان و ترکمن صحرا و نیز انسانهای سوسیالیست آن کردند. جنایتها خلق کردند و تاریخ را به ننگ دیگری آلودند. « قارنا» و « قلاتان» و « چومی مجیدخان» و … همواره در ذهن زحمتکشان کردستان به عنوان نمونه یک جنایت هولناک خواهد ماند و آنها نه هیچ گاه این جنایت را فراموش خواهند کرد و نه هیچ گاه خواهند بخشید.

بیشتر بخوانید…

تهاجم رژیم به کردستان ایران و عراق

ژوئیه 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در ده روز گذشته رژیم اسلامی سرمایه داری تهاجم گسترده ای را در مرزهای شمال غرب ایران شروع نموده است و کماکان هم ادامه دارد. این حملات ظاهراً به بهانه سرکوب جریان سیاسی پژاک است و تامین امنیت مرزهای غربی کشور. اما خود جمهوری اسلامی مدتها است که با سیاست سرکوبگرانه خود در مرزها به کشتار کولبران و مردم زحمتکش این منطقه زده است و عملاً فضای منطقه را برای مردم و توده های زحمتکش کردستان ناامن کرده است و در این میان آنچه نهفته است منافع سپاه پاسداران و نیروهای نظامی حکومت است که تنها با سرکوب و کشتار مردم بی گناه تامین می شود.

بیشتر بخوانید…

مسئله ملی در کردستان، کدام راه حل؟

ژوئیه 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

مدتها است که سران جریانات ناسیونالیست کردی، در کشورهای اروپایی و آمریکایی ، از این کشور به آن کشور سرگردان بوده و بر سر جلب حمایت و توجه کشورهای امپریالیستی، با هم در حال رقابت هستند. این پروسه بعد از فروپاشی دیوار برلین و شوروی سابق و متعاقب آن حمله آمریکا به عراق و انداختن طرح نو " نظم نوین جهانی" در منطقه خاورمیانه شروع گردید و با افت و خیزهای زیادی تا به امروز ادامه داشته است و اکنون نیز با توجه به تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه و دخالت نظامی در لیبی و نیز تقسیم سودان به دو کشور مستقل شمالی و جنوبی، چشم انداز روشنی برای فردای تحولات در ایران پیش روی خود می بینند. البته تحول نه به معنای یک انقلاب توده ای بلکه به معنای دخالت کشورهای امپریالیستی برای کنار گذاشتن جمهوری اسلامی و در این میان رسیدن سهمی از قدرت سیاسی اینده به سران ناسیونالیست کرد.

بیشتر بخوانید…

پیش به سوی رهایی کارگران زندانی با مبارزه ای متحد و سراسری!

ژوئیه 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کارگران ایران در هر نقطه از این جامعه و با هر زبان و تکلم و با هر شیوه استخدامی، چه موقت و چه پیمانی وچه بیکار از هر جنس چه زن و چه مرد کارگر، قربانی سیاست های بورژوازی رژیم برای برون رفت از بحران پیش رو هستند. این همیشه سنت تاریخی سرمایه داری بوده است که در رونق و بحران همیشه کارگران بوده اند که به درجات مختلف استثمار شده و تحت فشار بوده اند.

بیشتر بخوانید…