بایگانی

Archive for the ‘وریا نقشبندی’ Category

حزب و قدرت سیاسی ، ازتعابیر تا واقعیت ها

آوریل 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

نوشته های زیادی درمورد یکی از بارزترین مقولاتی که احزاب کمونیست کارگری با آن هویت میگیرند و حتی منجر به انشعابات پیاپی در این احزاب گردیده و سعی شده شالوده سازمانی و مبانی فکری خود را با آن تشکیل دهند بحث حزب و قدرت سیاسی است، به این دلیل از احزاب مربوط به کمونیست کارگری نام بردم چونکه برای احزاب دیگرچپ این مسئله حساسیتی ندارد و طبعا به دنبال هویت گرفتن سازمانی و افق های پیش رو در قبال انقلاب و آلترناتیو بعد از آن از طرف خود نیستند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:وریا نقشبندی

عاقل با یک اشاره! (پاسخی کوتاه به «امین صادقی»)

اکتبر 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اخیرا در چند سایت فردی معلوم الحال و با هویت مجهول با نام مستعار امین صادقی اقدام به قلم پراکنی و در افشانی های برای رضایت خاطر مخالفان قسم خورده دیرینه منصور حکمت کرده که انصافا عقبه وی نیز به درستی پا در جای پایش گذاشته اند و با تکبیرگفتن و همزمان رجم کردن کمونیسم کارگری بیعت دیگری را پایه ریزی کرده اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:وریا نقشبندی

اعدام ننگ بشریت است

اکتبر 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جوامع امروز درحال حاضر در قرون وسطایی ترین دوران خود بسر میبرد، خشونت لجام گسیخته دولتی و غیر دولتی زیر لوای ارتجاعیترین اعتقادات و سیستم های حکومتی دنیا را به قهقرایترین وضع ممکن سوق میدهد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:وریا نقشبندی