بایگانی

Archive for the ‘ياسر عزيزى’ Category

ما کجای این تاریخ ایستاده ایم؟

نوامبر 24, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

متن سخنرانی یاسر عزیزی در سمینار همبستگی با جنبش جهانی ضد سرمایه داری (کرج – آبان1390)

"اینجایم

بر تلی از خاکستر

پا بر تیغ می کشم

و به فریب هر صدای دور

دستمال سرخ دلم را

تکان می دهم"

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ياسر عزيزى

از بهمن ۵۷ تا بهمن۸۹ ؛ انقلابی در مسیر شدن

فوریه 10, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

از بهمن ۵۷ تا بهمن۸۹ ؛ انقلابی در مسیر شدن  یاسر عزیزی*
"تاریخ چیزی نیست مگر فعالیت انسان که اهداف خود را پی می گیرد"(مارکس، انگلس- به نقل از خانواده مقدس)

اگر گفته ی هگل را را بپذیریم که " نقاط عطف تاریخ، محل زایش تاریخ است"، بی تردید انقلاب بهمن۵۷محل زایش تاریخ مهمی در مسیر حرکت جامعه ی ایران بوده است؛ تاریخ شدن یک انقلاب.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ياسر عزيزى

نئولیبرالیسم کلبی ساز احمدی نژادی

ژانویه 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

طی ماه های اخیر و به ویژه هفته های گذشته، بحث های مفصلی در توصیف آزادسازی قیمت ها در دولت اسلامی (با عنوان عوام فریبانه ی هدف مند سازی یارانه ها) به مثابه رویکردی نئولیبرالیستی، آن هم از صبغه ی هارترین شکل آن صورت بسته است. طرحی که خود بخش کوچکی از برنامه های گسترده تری به عنوان طرح تحول اقتصادی است و در کوتاه سخن و خوش بینانه ترین پیش بینی می توان گسترش فلاکت در بخش های  میانی و تعمیق این فلاکت در لایه های پایین تر جامعه را از اثرات آن برشمرد. مباحث اقتصادی و تحلیل های نظری و تخصصی را به فراوانی صاحبان نظر و خبرگان این حوزه ها بررسیده اند و این مجال بر تکرار آن ها به زبانی ناقص تر نیست. غرض اصلی این نوشتار ورود به بحثی حول یک تکیه اساسی در کلام محمود احمدی نژاد در قالب توصیه به ملت "با بصیرت" و "همیشه در صحنه" ایشان است.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:ياسر عزيزى