بایگانی

Archive for the ‘پروین کابلى’ Category

زنان؛ کدام راه حل؟ کدام جنبش؟

فوریه 5, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال

پروین کابلى : بیانیه زنان – راه حل پنج ماده ای ما زنان برای برون رفت از "بحران"؟ به حق بحثها و مجادلاتی را در اپوزیسیون ایران بوجود آورده است. هم اکنون تعداد کسانی که زیر این بیانیه را امضا کرده اند چند برابر شده و چند نفری از شخصیت های "ملی" و ادبا هم "ملت" را به پیوستن به این بیانیه فرا خوانده اند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پروین کابلى