بایگانی

Archive for the ‘پری قدمی’ Category

دیداری با اعتصاب کنندگان غذا مقابل ساختمان وزارت کشور انگلستان ـ لندن

آوریل 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:پری قدمی

انسان کشی بس است

آوریل 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

اول به سراغ يهودی‎‌ها رفتند
من يهودی نبودم، اعتراضی نكردم
پس از آن به لهستانی‎‌ها حمله بردند
من لهستانی نبودم و اعتراضی نكردم
 آن‌گاه به ليبرال‌ها فشار آوردند
من ليبرال نبودم، اعتراضی نكردم
سپس نوبت به كمونيست‌ها رسيد
كمونيست نبودم، بنابراين اعتراضی نكردم
سرانجام به سراغ من آمدند
هر چه فرياد زدم كسی نمانده بود كه اعتراضی كند (1)

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پری قدمی

می خواهند نجمه طهماسبی را در روز یکشنبه ۵ دسامبر ٢٠١٠ ساعت ٤ بعداز ظهربه جمهوری شکنجه و سنگسار و اعدام برگردانند­!

دسامبر 4, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:پری قدمی

پرچم سرخ انقلاب در میدان ترافالگار برافراشته شد!

دسامبر 1, 2010 دیدگاه‌ها غیرفعال
دسته‌ها:پری قدمی