بایگانی

Archive for the ‘پـویـان انصـاری’ Category

امسـال سـالِ آخـر ِ ، کُـل ِ رژیـم بـایـد بـره …

مارس 11, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se                                 

امسال در شرایطی به استقبال چهارشنبه سوری و عیـد نـوروز می رویم که بدون هیچ شک و تـردیـدی سرزمین مان ایران، در بـدتـریـن وضـع ممکن، قرار دارد.

بیشتر بخوانید…

آیـا مـالـه کشـی، حـد و مـرزی هم دارد!؟

مارس 8, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

   Pouyan49@yahoo.se              

بـاور کنیـد اگـر قلـم زبـان و یا قُـدرت داشت بعضـی وقتهـا که انسان، در صـدد نوشتـن بعضـی مسائـل و یـا نـام بُـردن عده ای بخصوص را دارد، قلم یا نـوکِ خودش را می شکست و یا برروی صفحه سفیـد  از خودش رنگی پس نمی داد مانند نوشتن در مورد رای دادن روباه مکاری چون خاتمی …

بیشتر بخوانید…

صندوقی که خون نداها،سهراب ها و خاکستر ترانه موسوی ها …

فوریه 29, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se                

نظام جهل و جنون جمهوری اسلامی در ایران، بار دیگر مَضحکه ای بنام"انتخابات" براه انداخته است. این بار قرار است روز جمعه دوازده اسفندماه، صندوق"انتخابات" نهمین دوره مجلس جهنمی شورای اسلامی خود را بر روی خـون هایی که تا کنون ریخته است بـرپـا کنـد.

بیشتر بخوانید…

بـه بهـانـه جـایـزه اُسکـار…!

فوریه 28, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se  

قبـل از هر چیز باید عـرض کنم بنده شدیـدأ با دادن جایـزه اُسکار به آقای اصغر فرهادی برای ساختن ِ و یا همان کارگردانی کردن فیلم "جدایی سمین از نادر" مخالفت خود را با قاطعیت اعلام می کنم!

بیشتر بخوانید…

حـاصـل ِ آن اتحـاد، بـود ایـن جـدائـی هـا!؟

فوریه 17, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se   

شایـد روزی روزگاری )در گذشته) از هـر ایـرانـی از جنـوب گـرفتـه تا شمال، از مشرق تا مغـرب، و بـدون در نظـر گرفتن حوزه های گوناگون و بطورکُلی، نظر سنجی می شد که، زشت تـریـن و ناهنجـارتـریـن کلمات و جملات را نام ببرید، در پاسخ یکسری کلمات رکیـک و … عنوان می شد.

بیشتر بخوانید…

٣٢ سـال هم به عُمـرمـان … !

فوریه 10, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se  

در دنیـای خلوت خودم مشغول چُـرت زدن بودم، ناگهـان به یـاد چیـزی افتادم که سخت آشفته ام کـرد! یک لحظه گفتـم وای برمن ِ مبـارز سیاسی همیشه درصحنه ِ ورزشی …! چرا که به بهمن مـاه، ایام بیشتـری نمانـده است! لحظه ای به خود آمدم، دانستم که خیلی از اوضاع تعلیمات دینی سرزمینم عقب اقتاده ام! آخه اکنون در بهمـن مـاه هستیم!

بیشتر بخوانید…

عقب نگهداشتن یک خلق در کنـار بُمب اتـم!

دسامبر 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se            

در شرایطی که پیشرفت و تکامل فکـری در تمام زمینه ها، جهان هستی را فرا گرفته است، در دنیایی که هر روزه انسـان برای رسیدن به آرمان های حقوق بشری و حُـرمت انسان، در جایگـاه واقعی خـود، تلاش می کند، درگیتی ای که با پیشرفت علـم و صنـعت، انسان به کشفیـات نوینـی دست می یابد، شاهد آنیم کـه چطور در همین عصر کنونی یادشده خلق کشوری اوج عقب افتادگی خود را که حاصل استبداد و بیداد هولناک سران بیمار روانی کشورشان است به نمایش می گذارنـد.

بیشتر بخوانید…

وقتی از حوضه ِ تئـوری، به پـراتیـک رفتم …!

دسامبر 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se                

اگـر روزی روزگاری آموختم آنچه که می اندیشم علاوه بر اینکه آنرا برروی صفحه سفید و یا کامپیوتـر می نویسم، کمی هم به خود زحمت داده و یا اینکه لطف کنم آنرا از حیطه ِ تئـوری بیـرون بیاورم و در همان ذهنـم به آن جنبـه ِ پراتیـک بدهم! فکـر کنم خیلی ازمسائـل مُهـم سیاسی و اجتماعی ایـران برایم حـل خواهدشد چراکه تفاوت بین تئوریک و پراتیک هرچند در "مغـز" به روشنایی آفتاب مشخص می شود از این رو شاید در برخورد به پدیده ها، کمی تأمل بیشتری کنم!

بیشتر بخوانید…

جنـگ هم نعمـت است هم ثـروت!

نوامبر 11, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se                 

باز هم خبر آنهم چه خبرهایی که انسان از شنیـدن آن بقول معروف، مو بر بدنش سیخ می شود، تـرا بهرکی دوست دارید یکبارهم شده خبرهای خـوش بدهید! باورکنید بنده به شنیدن یک خبر خوش هم قانع هستم هرچند، شاید این آرزو را به گـور ببـرم!

بیشتر بخوانید…

«بهـار عربی» پیشکش خودتـان، ایرانیـان …!

اکتبر 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se              

سرنگـونی ناگهـانی دیکتاتورها در قلب آفریقا و خاومیانه، در رونـد خود، تفسیـر و تحلیل های مُتعددی را بدنبال داشت که امری بسیار طبیعـی است. مُفسرین و تحلیل گـران، هر یک بنـا بـه درک بینشی خود، از زوایای گوناگون، سیـر حوادث اخیر را مورد نقـد، بحث و تجـزیه و تحلیل قرارمی دهند از جمله ایـرانیـان چپ و راست و همیشه آماده در صحنه سیـاسی. از این جهـت، مقالات و گفته شده ها در این بـاب، در مقایسه با یکـدیگـر، تفاوت اساسی  و بزبانی، رنگـارنـگ بوده است که هیچ ایرادی هم در آن نیست .

بیشتر بخوانید…

وقتی در علوم «انسانی» ١=١٠٠٠ می شود!

اکتبر 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se

طبق روال همیشگی و به عبارتی دیگـر، کار روزمـره این جهان همیشه در تلاطـم، حوادث ریـز و درشت آن چنان در حال سبقت از هم هستند که تشخیص خوب و بـد آن هم، به همان سرعـت انعکاس خبـر، محو می شود!

بیشتر بخوانید…

افسوس می خورم وقتی که …!

اکتبر 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se                   

 در این جهان هستی

که ایران عضوی از این گیتی است

بیشتر بخوانید…

اینقـدر اختـلاس را کِـش نـدیـد آخـه …!

اکتبر 8, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se              

چه نشسته اید که راوی دلش پُـر از خون است چرا که این اختلاس چند میلیارد دلاری ناقابـل اخیـر! وی را بـدطـوری کله پا کرده است.

بیشتر بخوانید…

مُنتظر جـایـزه اُسکـار اسلامی هم باشید!

اکتبر 1, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se                                             

به یُمن و خجستگی امام جماران، این سَرور جلادان، این دعا نویس عظیـم الشأن، این جُـرثُـومه پلیدی که با کلمات قصار اش چون پای راست یا چپ برای ورود به مَبـال، شگفتی گیتی را برانگیخـت! در همان بـَدو ورودش به ایـران، ویـروس نابودی ارزش های انسـانـی را با گفتن ِ "لا احسـاس"، پخش کـرد.

بیشتر بخوانید…

تـو خـود حـدیث ِ مُفصـل بخوان از این مُجمـَل!

سپتامبر 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se   

حوادث ناگـوار و دلخـراش اعم از سیاسی و اجتماعی در انواع و اقسـام اش در این جهـان بی در و پیکـر،    دقیقه به دقیقه رُخ می دهد. روزی نیست که بتوان تاریکی شب را درآسایش به روشنایی صبـح گذراند.

بیشتر بخوانید…

وقتـی تو ترافیـک فکری گیـر کُنـی …!

سپتامبر 16, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se  

طبق معمول همیشگی داشتم تو انترنت سَرک می کشیدم و هم زمان فکر می کردم! که ناگهان توی ترافیک  فکـری گیـر کـردم! آخه لامصب اینقـدر حادثه عشقی،جنگی و تجاوز جنسی هم مانند سرعت 33سال حکومت رژیم ضـد انسانی جمهوری اسلامی، دراین جهان هستـی رُخ می دهد که انسان در ترافیک آن، پنچـر می کنـد!

بیشتر بخوانید…

«شُـکـر» فقط می توانند با تیـغ شان سانسور کنند و گر نه…!

سپتامبر 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se                    

در باره آزادی بیان و اندیشه، مقـالات مُتـعـددی نوشته شده است، هم چنین که بحث های فـراوانـی در این باب به اشکال مختلف از جمله مصاحبه، مناظره، گفتگو و …. شنیده شده است و یقینـأ ادامـه هم خواهد داشت چرا که جامعه ما هنوز تا رسیـدن به دموکراسی، راه طولانی و پُـر و پیـچ خمـی را بـایـد طـی کنـد.

بیشتر بخوانید…

یـک لحظه فکر کنید، اگر آنها هم …!؟

آگوست 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se               

بـرای ما ایرانی ها، زندگی طولانی دور از خانـه مـادری، مسلمأ از جهـات مختلف در تمـام زمينه ها اثـرات خود را بر روی ما به نحوی گذاشته است به ویـژه در زمینـه مسائل سیـاسی که شـاهـد آن هستیـم!

بیشتر بخوانید…

از رژیـم عبـاسـی، از آنهـا رقـاصـی!

آگوست 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se

متأسفانـه وضعـیت دردنـاک مـا انسان های آزادیخـواه در خـارج از کشور چنـان دستخوش بازی های کثیف و دلخـراش به اصطلاح سیاسی قرار گرفته است که اگـر به خواهیم در مورد پـدیـده ای به جـز نظر خودمون سخن برانیم باید اول به تمام مقدسات از مارکس گرفته تا محمد،مسیح و … قسم یاد  کنیـم که مثـلأ، بنـده مجاهد، سلطنت طلب و یا هـوادار این  سازمان و یـا آن سازمـان کمونیستـی نیستـم.

بیشتر بخوانید…

فـرق عمـل و نتیـجـه عمـل …!؟

آگوست 19, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 Pouyan49@yahoo.se           

بـاور کنیـد یکی از ماه هایی که مرا درهـم می شکنـد و از خود بیـزار می کند ماه شهـریـور است.

ازیـک سو، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین جنایت تاریـخ بشریـت را رقـم زد هـرچنـد، شما نمی توانید در  این دوازده ماه سال، ماهـی را نام ببرید که وحشیگـری ِ ملایـان با عبا و بـی عبا، در آن نمایان نباشد. به جرئت می توان گفت هر روزسال هم، درکارنامـه ننگیـن این رژیـم ضـد ِ انسان، جنـایت و خیـانت به مردم ستمدیده مان دیده می شود درحقیقـت دهـه شهـریـور شصت، لکـه ننگـی است بـر پیشانی رژیم جمهوری اسلامی، که هـر نـوع جنایتـی علیه بشـریت، در آن باورکـردنـی شـد.

بیشتر بخوانید…

بـه یـاد گـُـل های پـر پـر شـده همیشه جاودان شهـریـور دهـه شصت

آگوست 13, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se

آنهـا از سرشت ِ دیگـر بـودنـد

بیشتر بخوانید…

آن مُعلـم و این شـاگـرد!

آگوست 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se   

در پـروسه حرکت های اجتماعـی، "کیش شخصیت" رُلِ مُهمی را در این حرکت ها ایفـا می کند، جنبش سیاسی و مبارزاتی مردم، یکـی از آن حرکت هایی است که به روشنـی می توان، نقش شخصیت ها را در آن دیـد.

بیشتر بخوانید…

فـرق رقـص و لـَـوَنـدی!؟ (قسمت سوم)

ژوئیه 30, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se              

فکرش را به کنید تو این دوره و زمـونـه، این همه زحمت بکشی و خودت را به قول معروف بـه در و دیـوار بزنی تابتوانی با این "خوش رقصان ِ لـَوَنـد" مصاحبه کنی! سپس دست مُـزدت ات این باشد که مدیر بگوید: اخـراج!

بیشتر بخوانید…

فرق رقص و لَـوَنـدی!؟ (قسمت 2)

ژوئیه 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se             

باز این مدیر خدا نشناس روزنامه پُـر تیـراژ "خیالـی"برایم کاردرست کرد آنهم چه کاری که می دانم حاصلش جز فحش، تهمت،انـگ و … بـرایـم نیست.

بیشتر بخوانید…

فـرق رقـص و لـَوَنـدگـی !؟

ژوئیه 15, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

Pouyan49@yahoo.se 

مدیر مسئول روزنامه معروف و جنجالی "خیالی" مرا که داشتم پشت میز چُرت می زدم صدا کرد وگفت:

بیشتر بخوانید…