بایگانی

Archive for the ‘پژمان رحیمی’ Category

هجمه ی نئولیبرال ها و «چپ»های سبز علیه کانون نویسندگان ایران

دسامبر 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

سیزدهمین سالگرد قتل نویسندگان و کوشندگان راه آزادی و برابری، امسال هم با سکوت اغلب نیروهای وابسته به سبزها روبه رو شده است. امسال هم صداقت سیاسی این نیروها در پایبندی به آزادی و برابری محک می خورد. کانون نویسندگان ایران از آنجا که سنگربان آزادی بیان و اندیشه است و منشور مطالبات تاریخی مردم ایران را در این زمینه نمایندگی می کند همواره مورد حمله ی سیاست بازانی قرار گرفته است که برخلاف ادعاهای خود تنها و تنها دل در گرو پروژه های سیاسی مشخص والبته همبسته با جناح های به زعم آنان "بالنده و مترقی" در رژیم سرمایه پناهِ اسلامی دارند  و هر گونه مخالفت و انتقادی را با پوپولیزمی "آشنا" مورد حمله قرار می دهند.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پژمان رحیمی

سیاست خارجی جنبش مردمی؛ اصلاح طلبان و بحران سیاست خارجی جمهوری اسلامی

ژوئن 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

درآمد

یک جنبش سیاسی ـ اجتماعی را از زوایای مختلف می​توان بررسی کرد. چه از زاویه​ی تحلیل​هایی که درباره​ی خاست​گاه یک جنبش طرح می​شود و هم​چنین چگونه​گی رشد و بروز آن هم می​تواند مورد بررسی از همان زوایا قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پژمان رحیمی