بایگانی

Archive for the ‘پیمان یاریان’ Category

دانشجو و جنبش آزادیخواهی

دسامبر 23, 2009 دیدگاه‌ها غیرفعال

پيمان ياريان : سنت و ارزش های رژیم توتالیتری زمانی به مخاطره می افتد که اعمال نابرابرانه و انسان ستیزانه اش گلوگاه آزادی و خواسته های برحق مردم را فشرده و بخواهد او را با وحشت و ارعاب به زانو درآورد. از میان برداشتن مخالفان در هر طیف و نحله ای چیزی جز به دام افکندن خود ، آنهم در طول زمان ، و ایجاد انزجار عمومی چیز دیگری به دنبال ندارد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:پیمان یاریان