بایگانی

Archive for the ‘چیمن سلیمانی’ Category

گرامی باد ٨ مارس روزجهانی زن

مارس 8, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

درحالی به استقبال روزجهانی زن میرویم که وضعیت زنان درایران وکشورهای اسلامی روزبه روزوخیم ترشده وبه سرعت از معیارهای جهانی حق زن فاصله می گیرد.در ایران اسلامی از فردای انقلاب روز به روز این وضعیت بدترگردید.وبه مدد قوانین اسلامی تعرض گسترده ای نسبت به دستاوردهای زنان که با تحمیل برنظام سرمایه سابق بدست آورده بودند آغازگردید.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:چیمن سلیمانی