بایگانی

Archive for the ‘کانون دوستداران کارگران سوسیالیست’ Category

پاسخ ما به بحران قرن بیست و یکم سوسیالیسم است !

اکتبر 20, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

بحران مالی که در اثر سقوط وال استریت و مهمترین بانکهای آمریکا در دوسال گذشته بوقوع پیوست، هنوز ادامه دارد. دولت ها  ترلیونها دلار، پوند، یورو و… از بودجه عمومی به حلقوم سرمایه داران و بانکداران می ریزند تا مگر حرص و آز شان کمی فروکش کند. واین خود باعث ایجاد دولت های مقروض شده و دولت ها این کسری بودجه را برگرده کارگران و تهیدستان تحمیل می نمایند. دامنه این بحران هر روز افزایش یافته و چهار گوشه دنیا را فرا گرفته است . بیکاری، بی خانمانی ، قطع بیشتر مزایا و سرویسهای خدماتی، عدم امنیت شغلی و بی مسکنی از پیامد های آن است. برای مقابله با این بربریت دامنگستر اعتراضات وسیع در اقصی نقاط جهان  لرزه بر اندام طراحان و برنامه ریزان سرمایه داری جهانی انداخته است.

بیشتر بخوانید…

ازاعتصاب کارگران پتروشیمی ماهشهر، تشکیل کمیته و صندوق اعتصاب حمایت میکنیم !

اکتبر 7, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

 " ما به این نتیجه رسیده ایم كه بدون ایجاد هماهنگی و تشكل یابی ، راه به جایی نخواهیم برد. حتی اگر اعتصاب موفق شود و دستاوردی هم داشته باشد ، بدون ایجاد تشكل و سازمان یابی ، آن دستاورد پایدار نیست و نمیتوان آن را حفظ كرد. لذا در اولین قدم كمیته اعتصاب را برپا نموده ایم «

بیشتر بخوانید…

اتهام زنی و تفتیش عقاید به شیوه بهرام رحمانی

سپتامبر 23, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در روز 13 سپتامبر یک نوشته بشدت هستیریک از آقای بهرام رحمانی در سایتهای اینترنتی منتشر شد.

بیشتر بخوانید…

مجموعه داستانهاى کوتاه کارگرى ترکيه

اوت 26, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

آزادی کارگران زندانی همه زندانیان سیاسی با مبارزه متحد طبقاتی میسراست!

ژوئیه 12, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

رژیم جمهوری اسلامی با شکست انقلاب پنجاه و هفت ، که خود بدلیل نبود سازمان سیاسی طبقه کارگر و فقدان یک استراتژی سوسیالیستی بود، به حاکمیت رسید و تثبیت خود را با سرکوب شدید طبقه کارگر و اعدام و زندانی نمودن هزاران نفر از نیروها ی چپ، کمونیست، سوسیالیست و آزادیخواه آغاز کرد. اولین حمله جمهوری اسلامی به طبقه کارگر بعد از قیام با شلیک گلوله اوباشان رژیم اسلامی به سینه ناصرتوفیقیان کارگراخراجی کارخانه مینوآغاز شد، به کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان حمله کرد و 8 مارس اولین روز جهانی زن بعد از انقلاب را مورد یورش و تهاجم قرارداد. رژیم ضد کارگر و حامی منافع سرمایه در دوران انقلاب آنگاه نفس راحتی کشید ه و تعرض به آزادی های بدست آمده را شتاب بخشید که توانست نماد انقلابی و حرکت افق سوسیالیستی طبقه کارگرایران یعنی  شوراهای کارگری را سرکوب کرده وکنترل تولید در کارخانجات را از دست آنها خارج کند.

بیشتر بخوانید…

حضورمتشکل طبقه کارگردر میدان مبارزه، برای پیروزی ضروری است!

ژوئن 9, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

در این چند سال اخیر شاهد کشمکشهای فراوانی در سطح جهانی هستیم. انواع وا قسام دیکتاتور، شاه، شیخ و ملا وحتی دولتهای دمکراسی نمای سرمایه به زیر کشیده شده و یا حکومتشان به لرزه افتاده است. هرروز شعله اعتراض و مقابله با بیحقوقی ها اجتماعی، بیکاری، فقر و تنگدستی و… بالا گرفته و خواست یک زندگی انسانی همراه  با نان و آزادی فریاد زده میشود.

بیشتر بخوانید…

ترس و وحشت مزدوران جمهوری اسلامی سرمایه ازفعالین کارگری و آزادی قطعی منصور اسالو

ژوئن 6, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

منصور اسالو نماینده سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبو سرانی و حومه روز 5 شنبه شب از زندان آزاد شد ، اما مزدوزان اسلامی این آزادی را تحت عنوان مرخصی عوض کرده و کفته اند که باید بعد از تعطیلات دوباره به زندان برگردد.

بیشتر بخوانید…

ماه مه امسال پیش بسوی تقویت و گسترش نبرد طبقاتی

آوریل 18, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

امسال در روز جهانی کارگر، کارگران و زحمتکشان پرچم جنبشی را به دوش میگیرند، که پیام آور نان، کار، آزادی است. جنبشی که کل خاور میانه و شمال آفریقا را در بر گرفته، مرزها را درهم شکسته، و برای پایان دادن به عمر ننگین دیکتاتورهای سرمایه یکی پس از دیگری با درهم شکستن نظم نوین جهانی، به پیش میرود. در این روز کارگران جهان نیز در همبستگی با این جنبش و یک صدا و یک هدف برای جهانی عاری از استثمار و بردگی مزدی، قدرت طبقاتی خود را در خیابانها به نمایش می گذارند.

بیشتر بخوانید…