بایگانی

Archive for the ‘کانون نویسندگان ایران در تبعید’ Category

نوروز خجسته فرامی رسد

مارس 18, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

با بهار زندگی از نو نو می شود و مردم ایران، نو شدن طبیعت را نشانه سال نو، دگرگونی هستی ِ اجتماعی و انسانی خود می دانند.

بیشتر بخوانید…

سیمین دانشور , هشت مارس به دنیا آمد , هشت مارس از دنیا رفت

مارس 9, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

سیمین دانشور نخستین زنی ست که داستان نویسی را در دوران بازیافت پس ازشهریور سال 1320 در ایران، به شکل جدی آغاز کرد و ادامه داد و به این شکل نسلی از زنان پس از وی از او آموختند.

بیشتر بخوانید…

٨ مارس بامداد خجستۀ برابری زن و مرد

مارس 4, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

جهان ما آکنده از بی عدالتی و ستم است. این ستم به ویژه بیش از هر کس بر زنان وارد می شود و سهم محروم ترین زنان در این میان بیش از همه است.

بیشتر بخوانید…

زبان مادری و زبان گویای جهان ما!

فوریه 21, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

(اطلاعیه کانون نویسندگان ایران در تبعید)

دنیای ما زبانی را به تجربه گذاشته است که از مرزها می گذرد و محدودیت نمی شناسد. این زبان چیزی جز همدلی جهانی نیست.

بیشتر بخوانید…

موج دستگیری روزنامه نگاران و کارگران و کنترل مردم در جمهوری اسلامی

ژانویه 22, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

جمهوری اسلامی، همواره با سرکوب و دستگیری و زندان و شکنجه و اعدام روزگار گذرانده و تداوم حیاتش بسته به همین سیاست های تبه کارانه و پلید است.

بیشتر بخوانید…

سال نو میلادی و مردم جهان

ژانویه 1, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

اینک طلیعه سال تازه­ای در افق پیداست که از هر گوشه­اش ندای حق­طلبانه مردم جهان در برابر استبداد و جنگ و گرسنگی به گوش می­رسد و ایستادگی و مبارزه آنان به شکل­های گوناگون آشکار است.

بیشتر بخوانید…

به یاد همه آنان که در تیره ترین شب سلطۀ رژیم جمهوری اسلامی جان باختند و …

دسامبر 5, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

به یاد همه آنان
که در تیره ترین شب سلطۀ رژیم جمهوری اسلامی
جان باختند و شب چراغ ره یافت
آزادی و شرف انسانی شدند!

در دشوارترین دوران از زندگی مردم جامعۀ ما، سلطۀ حاکمیتی برقرارشده که تبه کاری ویژگی بارز آن است.

بیشتر بخوانید…