بایگانی

Archive for the ‘کاوه دوستکامی’ Category

قضا و قدر راه چاره نیست، خودمان آینده را باید بسازیم!

اوت 25, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کاوه دوستکامى : اگر به تاریخ نوین ایران به صورتی گذرا نظری بیافکنیم، متوجه این واقعیت میشویم که، هر چند رژیم ها و حاکمیت ها در این کشور، هراز چند گاهی دچار تغییر و تحول شده اند،

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کاوه دوستکامی

نیاز، تشکل و تغییر!

آوریل 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

کاوه دوستکامی : مبنای هر تشکل و تغییری در جامعه، چه در سطح محدود و چه در سطح وسیع، نیاز است. در واقع این نیازهاست که آدمها و دیگر موجودات زنده را، به حرکت و جستجو وا میدارد. 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کاوه دوستکامی

گردان شوان ……؟

آوریل 3, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

روزهای قبل و بعد از نوروز 67 در روستای متروکه چناره در کردستان عراق، اردوگاه کومه له. دور و بر این اردوگاه را گلها و شکوفه های زیبای درختان احاطه کرده بودند و نغمه های دلنشین پرنده ها، آن زیبایی را صد چندان میکرد. اما در آن روزها برای نخستین بار در زندگیم، از دیدن گلها و شکوفه ها و شنیدن نغمه پرنده ها نه تنها لذت نمیبردم بلکه همانند خارهایی در چشم و گوشم، احساس میشدند. نمیدانم چرا برای اولین بار طبیعت را در مقابل خودم میدیدم؟! آخر طبیعت که خطایی مرتکب نشده بود.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کاوه دوستکامی

تحولات اخیر در خاور میانه

ژانویه 29, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دوستان و مبارزین اجتماعی!

در طی هفته های اخیر ما شاهد تغییر و تحولاتی در جهان عرب و خاورمیانه هستیم که برای هیچکس حتی یکماه قبل هم، قابل پیش بینی نبود. ما شاهد به زیر کشیدن قدرتهایی هستیم که به ظاهر خود را با ثبات و مسلط بر اوضاع کشورشان میدیدند. این حکومتها حتی پشیزی برای منافع محرومین در جوامع خود، ارزش قائل نبوده و تنها علاقه آنها دفاع از نظامی جاهلانه و متکی بر چاپیدن نیروی کار محرومین و تسلط بر ثروتهای اجتماعی به نفع خود و دیگر همپالکیهای بین المللیشان، بوده است.  اما چیزی که این سرکوبگران از آن غافل بوده اند، پتانسیل عظیم مبارزه جویی و بیداری مردم محروم و تحت ستم است. این قدرت نهفته که از عدالتخواهی و داشتن حق یک زندگی در خور انسانیت، سرچشمه میگیرد، میرود که بساط قدرت این حکومتها و نظامهای پوشالی و جنایت پیشه را یکی پس از دیگری بر هم بریزد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کاوه دوستکامی