بایگانی

Archive for the ‘کریم خیاو’ Category

نکاتی در باره چهارمین گردهمآیی سراسری درباره زندانیان سیاسی گوتنبرگ (سوئد) … بخش سوم (آخر) / جمع بندی

دسامبر 14, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

"سهم من از این "انحراف" 

کریم خیاو

iranhamrah@hotmail.com

آهای آیندگان، شما که از دل توفانی بیرون می جهید

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کریم خیاو

نکاتی در باره چهارمین گردهمآیی سراسری درباره زندانیان سیاسی گوتنبرگ(٢)

اکتبر 27, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

نکاتی در باره  چهارمین گردهمآیی سراسری درباره زندانیان سیاسی  گوتنبرگ(سوئد)

بخش دوم / حقوق بشر،

رد پای رفرمیست ها و توده ای ها و اکثریتی ها

کریم خیاو

iranhamrah@hotmail.com 

چهارمین گردهمایی سراسری و سیاست " یک گام به پیش ، دو گام به پس "!

بی تردید در حال حاضر ارزيابى چهارمین گردهمایی، يا بهتر بگوييم ارزيابى ادوار گذشته ی گردهمایی سراسری در باره ی زندانیان سیاسی، موضوع روز کسانی است که دل نگران این نوع حرکت های افشا گرانه بر علیه رژیم کشتار و شکنجه در زندان های ایران است، می باشد.  با نگاهی به هدف نهایی گردهمایی چهارم، در خواهیم یافت که برگزار کنندگان این گردهمایی تا چه اندازه ای به آنچه که می خواستند رسیده اند. این هدف با یک پرسش در اطلاعیه ی چهارم گردهمایی از خود و جامعه تعریف میشود:

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کریم خیاو

نکاتی در باره چهارمین گردهمآیی سراسری درباره زندانیان سیاسی گوتنبرگ(سوئد)

اکتبر 2, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

iranhamrah@hotmail.com

بار دیگر تابستان فرا رسيد فصلی که ياد آور کشتارهای تابستان سال ۶۷ می باشد. تابستانی که طی آن سردمداران جمهوری اسلامی قتل عامی دهشتناک در زندانهای سراسر کشور به راه انداخته و هزاران زندانی سياسی را اعدام نمودند. به خاطره پايداری ها و شجاعت های فرزندان راستین انقلاب که در آن تابستان خونين بدست حامیان امپریالسم در سیاهچال های جمهوری اسلامی از دم تیغ گذشتند هر سال در سراسر جهان  گردهمآئی هائی برگزار می شود تا قبل از هر چيز اجازه ندهند گذشت زمان بر اين جنايت بزرگ سايه اندازد.

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کریم خیاو