بایگانی

Archive for the ‘کمال محمدى’ Category

وَهم(شعر)

مارس 5, 2012 دیدگاه‌ها غیرفعال

خوابم نمی بُرد
درتراز خانه ام قدم
می زدم
شوریده، آرزوی دودی

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کمال محمدى

جغد کورقاطی کرکسها

سپتامبر 28, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

جغد کوردرتراز کاخ سفید
درسالن انتظار نشسته بود
هردو دستش دور زانویش
محکم درآغوش بسته بود
زبانش دردهنش میرقصید
بدوربرخودچشم دوخته بود

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کمال محمدى

یکبار نبود!

اوت 14, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

یکبار نبود اشعاری بسرایم
قطره اشکم واژه هارا
خیس نکند
یکبارنبود اشعاری بسرایم
به دریای خشک، که جانوران ریزودرشت

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کمال محمدى

کتاب آرش زمانه، فرزاد را بهتر به من شناساند!

ژوئیه 22, 2011 دیدگاه‌ها غیرفعال

دراوائل دستگیری فرزادکمانگر تا اعدام اوبدست جلادان رژیم جهل وخرافه، من کماکان ازمیدیاهای جهان اخبار وتصویر اورا می دیدم. 

بیشتر بخوانید…

دسته‌ها:کمال محمدى